Συμμετοχική Δημοτική Κίνηση Δήμου Καρύστου «Αλλιώς» - Οι Θέσεις μας για τις εκλογές του Μαΐου
 •  
  Συνδημότισσες και συνδημότες
  Μ` αυτό το κείμενο επιδιώκουμε να επιτύχουμε δύο συγκεκριμένους στόχους.
  Πρώτον, να καθορίσουμε μία συμφωνία μεταξύ του συνδυασμού μας και όλων των πολιτών για το τί ακριβώς επιδιώκουμε σ` αυτές τις Δημοτικέ ς εκλογές και ποιούς στόχους θέλουμε να πετύχουμε.
  Δεύτερον, να «παρασύρουμε» και όλους τους άλλους Συνδυασμούς σ` ένα πραγματικό διάλογο θέσεων απόψεων και προτάσεων.

  Στοχεύουμε έτσι οι Δημοτικές εκλογές να πάψουν να αποτελούν πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων και στρατηγικών, αλλά να αποτελέσουν πεδίο σύγκρουσης ιδεών.
   
  Πολιτική Κατάσταση
  Η ασκούμενη πολιτική τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του παραγωγικο ιστού και την εξαθλίωση μεγάλου κομματιού του πληθυσμού, με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των αριθμώ και των συμφερόντων των δανειστών της χώρας.
   
  Αυτό δε θα μπορούσε παρά να έχει τις συνέπειες του και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
   
  Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σήμερα στην Ελλάδα διαχειρίζονται μόλις το 2,8% του Α.Ε.Π. και 5,6% του συνόλου τω δημόσιων δαπανών έναντι 17% και 33,1% αντίστοιχα του μέσου όρου της Ευρώπης των 27!
   
  Η χρηματοδότηση των Δήμων τα τελευταία τρία χρόνια μειώθηκε κατά 75%.
   
  Η σύσταση του «Παρατηρητηρίου» καταλύει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των Δήμων.
   
  Ξεκαθαρίζουμε ότι είμαστε ενάντιοι σ` αυτές τις πολιτικές και επιδιώκουμε την ανατροπή τους!
   
  Καλλικράτης και Τοπική Αυτοδιοίκηση
  Το θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε για τους Δήμους και καθόρισε μεταξύ άλλων και την έκταση που αυτο καταλαμβάνουν, στηρίχθηκε σε μια μεγάλη ανακρίβεια που έλεγε ότι οι Δήμοι μας ήταν μικροί και αδύναμο οικονομικά. Τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν ότι στην Ελλάδα ο μέσος πρωτοβάθμιος Καλλικρατικός ΟΤΑ έχε 34.780 κατοίκους και έκταση 406 τετρ. χλμ., τη στιγμή που οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στην Ε.Ε. των 27 είναι 5.630 κάτοικοι και 50 τετρ. χλμ. περίπου.
   
  Με την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» μετατρέψανε τους Δήμους από κοιτίδες Δημοκρατίας κα αυτοδιοίκησης, σε κομμάτι του κρατικού μηχανισμού που εκτελεί κι αυτό τις σχεδιαζόμενες πολιτικές. Σ` αυτό συνέτεινε και η αδυναμία του δικού μας, απερχόμενου, Δημοτικού Συμβουλίου να παίξει διαφορετικό ρόλο.
   
   Επιδίωξη μας είναι ο Δήμος μας να επιτελέσει, επιτέλους, το ρόλο του και να μετατραπεί εκ νέου σε κύτταρο Δημοκρατίας αλληλεγγύης και τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής!
   
  Κομματική εξάρτηση
  Η επί σειρά ετών προσκόλληση των δημοτικών παρατάξεων στους κομματικούς μηχανισμούς και τα συμφέροντ τους, οδήγησαν τους Δήμους σε πλήρη απαξία και εγκλώβισαν τους Δημότες.
   
  Τα τελευταία χρόνια, ειδικά έπειτα από την κατάρρευση του «δικομματισμού», οι δημοτικές παρατάξεις που τα προηγούμενο διάστημα επικαλούνταν την κομματική τους ταυτότητα ως μοναδικό επιχείρημα για να εγκλωβίσου τους ψηφοφόρους με επιχειρήματα του τύπου «εμείς είμαστε του τάδε κόμματος, ψηφίστε μας», κρύβονται πίσω από το μανδύα του δήθεν «ανεξάρτητου», απαξιώνοντας ακόμα περισσότερο το κομματικό σύστημα που τους εξέθρεψε και προσβάλλοντας ακόμα και τους πολίτες που τους στήριξαν!
   
  Για μας, οι πολιτικές δυνάμεις αποτελούν κύτταρα της Δημοκρατίας και οι πολίτες πρέπει να μετέχουν σ` αυτές.
  Η παράταξη μας αποτελείται από πολίτες που ανήκουν ή δρουν ενεργά μέσα σε πολιτικούς φορείς. 
  Διατηρούμε όμως τον αδέσμευτο χαρακτήρα μας απέναντι σε κάθε είδους κομματικές δεσμεύσεις!
  Πιστεύουμε σε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που τα Δημοτικά Συμβούλια δεν θα είναι προϊόντα
  κομματικών διεργασιών, αλλά, οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι θα χαρακτηρίζονται από την κοινωνική του δράση και θα είναι εκφραστές της βούλησης των πολιτών.
   
  Οι δυο βασικοί μας στόχοι είναι η Δημοκρατία και η Παραγωγική ανασυγκρότηση
   
  1. Δημοκρατία - Διαφάνεια - Συμμετοχή
  Ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τους Δημότες και τους φορείς στους οποίους αυτοί μετέχουν πρέπει άμεσα να αλλάξει. Ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, η συμμετοχή, η αμφίδρομη επικοινωνία και ενημέρωση πρέπει να είναι οι βασικές αρχές.
   
  Καμία πρόοδος δε μπορεί να επιτευχθεί, δίχως την ενεργοποίηση του συνόλου των κοινωνικών δυνάμεων του τόπου με διαδικασίες δημοκρατικές και διαφανείς.
   
  Γι` αυτό το λόγο δεσμευόμαστε για:
   
  Μεταφορά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου.
  Δημόσια, ραδιοφωνική αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
  Συνεδριάσεις του Δ.Σ., σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην έδρα των πρώην Καποδιστριακών Δήμων.
  Αξιοποίηση όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο αυτών της συμπολίτευσης.
  Λειτουργία του Δ.Σ. με απόλυτη δημοκρατία ώστε να πάψει να αποτελεί όργανο του εκάστοτε Δημάρχου.
  Πραγματική ενεργοποίηση των Τοπικών Συμβουλών με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικό τους προϋπολογισμό.
   
  Ενεργοποίηση θεσμών όπως οι λαϊκές συνελεύσεις και τα τοπικά δημοψηφίσματα.
  Στενή συνεργασία με φορείς και συλλόγους.
  Εξάμηνες απολογιστικές και προγραμματικές συνελεύσεις, όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα.
  Θέσπιση της «ημέρας του Δημότη», σε εβδομαδιαία βάση.
  Κατάρτιση πραγματικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος ύστερα από διαβούλευση με την κοινωνία,
  ελαχιστοποιώντας έτσι τις αναθεωρήσεις και περιορίζοντας τις κατατμήσεις έργων.
  Κατάργηση των απευθείας αναθέσεων. Ούτε μία προμήθεια δίχως ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό.
  Πλήρη διαφάνεια στις προσλήψεις.
   
  2. Παραγωγική ανασυγκρότηση
  Ο Δήμος δεν είναι και δεν πρέπει να μετατραπεί σε «πλασιέ» επαγγελμάτων ή σε μηχανισμό προώθησης οικονομικών συμφερόντων. Οφείλει όμως να θέσει το πλαίσιο, τις αρχές και να δημιουργήσει τις υποδομές που απαιτούνται ώστε οι Δημότες του να ευημερούν κοινωνικά και οικονομικά.
   
  Ο τόπος μας έχει ανάγκη από ένα Δήμο μπροστάρη στον παραγωγικό ανασχεδιασμό.
  Με στοχευμένες ενέργειες εντοπίζουμε και καταγράφουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Βρίσκουμε τους τρόπους να μετατραπούν τα πλεονεκτήματα σε εμπορεύσιμα προϊόντα και οργανώνουμε την προώθησή τους ώστε να παράγεται εισόδημα. Υποστηρίζονται βοηθητικά από τον Δήμο οι κάτοικοι, ώστε με την οργάνωση κοινωνικών, συλλογικών, συνεταιριστικών και επιχειρηματικών σχημάτων να στραφούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες στηριγμένες στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας και στις εξαγωγές.
   
  Τέτοια προϊόντα, τομείς και ενέργειες είναι ο τουρισμός με εναλλακτική μορφή, στηριγμένος στην τοπική παραγωγή της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, όλων των ειδών οι παραγωγές της υπαίθρου, τα λατομεία (σύγχρονα και αρχαία), τα λιμάνια και η Όχη.
   
  Στόχοι μας:
   
  Τουρισμός
  Διερεύνηση και προώθηση κάθε μορφής εναλλακτικού τουρισμού και σύνδεση του με την παραγωγή τοπικών προϊόντων.
   
  Ανάδειξη των μονοπατιών της περιοχής που συνδέουν τα ιστορικά και φυσικά μνημεία.
  Δημιουργία του «Δρόμου των λατομείων» με την διασύνδεση των αρχαίων λατομείων με τα σύγχρονα.
   
  Αγροτοκτηνοτροφικός τομέας
  Ανάληψη πρωτοβουλίας για «πλήρες πρόγραμμα ονομασίας προέλευσης» ή «γεωγραφικής ένδειξης» για το ντόπιο τυρί και το κατσίκι.
   
  Προώθηση δημιουργίας κτηνοτροφικού συνεταιρισμού με στόχο την παρουσία του στην Κεντρική Αγορά Αθηνών(Βαρβάκειος).
  όΣτήριξη για δημιουργία συνεταιριστικού τυροκομείου και με ατομικές αίθουσες τυροκόμησης.
  Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων.
   
  Υποδομές
  Δίνουμε άμεση προτεραιότητα σε ένα σημαντικό έργο υποδομής για κάθε μια από τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες
  του Δήμου Καρύστου.
   
  Κάρυστος: 
  Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης με στόχο την υλοποίηση προγράμματος εκτεταμένων πεζοδρομήσεων.
   
  Μαρμάρι: 
  Ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού, του δικτύου αποχέτευσης και της σύνδεσης των κτιρίων με αυτό. Επίβλεψη & βελτίωση της λειτουργίας και συντήρησης του ΒΙΟΚΑ ώστε να λειτουργεί χωρίς επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
   
  Στύρα
  Επίλυση του ζητήματος του νέου λιμένα Στυρέων.
   
  Καφηρέας: 
  Ολοκλήρωση του κεντρικού οδικού άξονα Αντιά – Αμυγδαλιά και επέκταση έως το Καλλιανού.
  Ιδιοκτησιακό - Λατομεία
   
  Διεκδίκηση για άμεση ένταξη του Δήμου Καρύστου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
  Νομική βοήθεια για την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος.
  Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της αδειοδότησης των λατομείων πλακών Καρύστου.
   
  Σύλλογοι - Παραγωγικοί φορείς
  Στενή συνεργασία με όλους τους επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους.
   
  Ενίσχυση όλων των παραγωγικών φορέων με δράσεις όπως σεμινάρια, ημερίδες, νομική κάλυψη κλπ.
   
  Το διάστημα έως και τις εκλογές η Κίνησή μας θα παρουσιάσει ένα πλήρες Πρόγραμμα Θέσεων και για όλα τα υπόλοιπα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας.
   
  Καλούμε όλους τους πολίτες, τους φορείς και τις συλλογικότητες να στηρίξουν την προσπάθεια μας ώστεο τόπος μας να αφήσει πίσω το παλιό και να κάνει βήματα προς τα μπρός, βαδίζοντας ...
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ

  Γεννήθηκε στην Κάρυστο το 1973. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Καρύστου το 1991 και την περίοδο 1992-1996 φοίτησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης απ` όπου και αποφοίτησε.
  Το διάστημα 1996-2001 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Αθήνα, στον τομέα της πληροφορικής. Το 2001 επέστρεψε στην Κάρυστο όπου και από τότε δραστηριοποιείται επαγγελματικά στους χώρους της πληροφορικής και της εστίασης.
  Η ενασχόληση του με τα κοινά είναι διαρκής, με συμμετοχή σε διάφορους συλλόγους και συλλογικές προσπάθειες. Την περίοδο 1995-2002 συμμετείχε στην έκδοση της τοπικής εφημερίδας "Ελεύθερη