Πρόγραμμα Leader Αλιείας του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο
 •  

     Προκηρύχτηκε το τοπικό πρόγραμμα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» και συγκεκριμένα για τις παρακάτω περιοχές :


  1. Δήμος Κύμης -Αλιβερίου
  Δημοτική Ενότητα Ταμυναίων
  • Τ/Δ.Κ Πρασίνου
  Δημοτική Ενότητα Κύμης
  • Τ/Δ.Κ Κύμης
  • Τ/Δ.Κ Πλατάνας
  Δημοτική Ενότητα Αυλώνος
  • Τ/Δ.Κ Αχλαδερής
  • Τ/Δ.Κ Οκτωνιάς
  Δημοτική Ενότητα Δυστίων
  • Τ/Δ.Κ Πετριών
  • Τ/Δ.Κ Κοσκίνων
  • Τ/Δ.Κ Ζαράκων
  • Τ/Δ.Κ Αργυρού
  • Τ/Δ.Κ Κριεζών
  • Τ/Δ.Κ Βέλους
  • Τ/Δ.Κ Δύστου
  • Τ/Δ.Κ Λέπουρων

  2. Δήμος Καρύστου
   Δημοτική Ενότητα Στυρέων
  • Τ/Δ.Κ Αλμυροποτάμου
  • Τ/Δ.Κ Μεσοχωρίων
  • Τ/Δ.Κ Νέων Στύρων
  • Τ/Δ.Κ Στύρων
  Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου
  • Τ/Δ.Κ Μαρμαρίου
  • Τ/Δ.Κ Ακταίου
  • Τ/Δ.Κ Κατσαρωνίου
  Δημοτική Ενότητα Καρύστου
  • Κοινότητα Καφηρέως
  • Τ/Δ.Κ Αμυγδαλέας
  3. Δήμος Σκύρου
  Δημοτική Ενότητα Σκύρου
  • Τ/Δ.Κ Σκύρου
  Προθεσμία Υποβολής
  Η υποβολή προτάσεων γίνεται έως 12 Μαϊου 2014

  Ποσοστό Ενίσχυσης
  Η συνολική δημόσια δαπάνη και το ποσοστό ενίσχυσης, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά κατηγορία πράξεων ως ακολούθως :


   ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 
  Α.Α.
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
  1.
  Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από αλιείς, με στόχο τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.
  1.206.000,00 €
  60%
  2.
  Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς, που  υλοποιούνται από μη αλιείς.
  1.977.500,00 €
  55%
  3.
  Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της αλιείας.
  242.000,00 €
  40%
  ΣΥΝΟΛΟ
  3.425.500,00 €

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ :
  1) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ 
  2) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ 
  3) ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

  Μέγιστο ύψος  προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου  :
  • μέχρι 700.000 €  για την κατηγορία των καταλυμάτων,
  • μέχρι 500.000 €  για τις λοιπές επενδύσεις
  • μέχρι 300.000€ για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού.