Συμμετοχική Δημοτική Κίνηση Δήμου Καρύστου "Αλλιώς! - Οι Θέσεις μας για την Παιδεία
 •  

  Μέριμνα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε:

  • Να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η συντήρηση όλων των σχολικών κτιρίων και των οικημάτων διαμονής των δασκάλων, στα απομακρυσμένα χωριά, με τεχνική υποστήριξη και διεκδίκηση αυξημένης χρηματοδότησης.  • Να μεταφέρονται με το ΚΤΕΛ ή με μισθωμένα από την πολιτεία οχήματα, όλοι οι μαθητές των οικισμών του δήμου, από και προς τα σχολεία, ανεξαρτήτως της εκπαιδευτικής βαθμίδας που φοιτούν και της χιλιομετρικής απόστασης.
  • Να οργανωθούν υποστηρικτικές και συμβουλευτικές δομές και δράσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και γονείς.
  • Να μη επιτραπεί καμία κατάργηση ή συγχώνευση σχολείου στο Δήμο μας.

   Ανοιχτό Σχολείο.

  Σκοπεύουμε στην υλοποίηση, μέσα από το Δήμο, μιας νέας ιδέας, αυτής του ανοιχτού σχολείου. Το Ανοιχτό Σχολείο θα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και θα έχει επιμορφωτικό σκοπό σε γενικά θέματα ή κατάρτισης, σε πιο ειδικευμένα αντικείμενα. Θα οργανωθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των δήμων για παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης και κατάρτισης προς τους πολίτες σε διάφορους τομείς και θα λειτουργεί σε χώρους σχολείων, σε περιόδους ή ώρες μη λειτουργίας τους, με εθελοντές εκπαιδευτές σε πρώτη φάση. Θα απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας, εθνικότητας και μορφωτικού επιπέδου.

  Έτσι επιτυγχάνεται:
  • - Η Επιμόρφωση των πολιτών και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
  • - Η σύνδεση των σχολείων με την τοπική κοινωνία.
  • - Η ενίσχυση της ιδέας του εθελοντισμού.

  Δια Βίου Μάθηση με τοπικά χαρακτηριστικά.

  Σταθερή θα είναι η προσήλωσή μας στην απρόσκοπτη λειτουργία του πολύ σημαντικού θεσμού της Δια Βίου Μάθησης και του Κέντρου ΔΒΜ του Δήμου Καρύστου.

  Σκοπός της ‘Δια Βίου Μάθησης’ θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των εκπαιδευομένων, για απασχόληση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

  Ο προσανατολισμός αυτής της εκπαίδευσης, θα πρέπει να έχει κυρίως τοπικά χαρακτηριστικά, ώστε να ενισχύει την παραγωγή των τοπικών προϊόντων και να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές παραγωγικές πηγές. Έτσι, η δυνατότητα επαγγελματικής αξιοποίησης των προσφερομένων γνώσεων, θα είναι άμεση.

  Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

  Ο Δήμος πρέπει να δρομολογήσει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τη δημιουργία Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου.

  Στέγαση μαθητών της περιφέρειας.

  Η εξασφάλιση και χρηματοδότηση οργανωμένης στέγης και διατροφής για τους μαθητές των απομακρυσμένων χωριών που φοιτούν στο γυμνάσιο και τα λύκεια της Καρύστου, πρέπει να αποτελέσει θέμα που θα απασχολήσει το Δήμο, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της οικονομικής επιβάρυνσης των οικογενειών, της ταλαιπωρίας των μαθητών και της διαρροής του μαθητικού δυναμικού.