Απάντηση του Δημάρχου Καρύστου Νίκου Μανώλη στον Ισίδωρο Παπαλυμπέρη για τα χρέη στον πρώην Δήμο Μαρμαρίου
 •  

  Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Ισίδωρο Παπαλυμπέρη να προβαίνει σε έωλες κατηγορίες εναντίον του Δήμαρχου Καρύστου
  όσον αφορά τα υποτιθέμενα χρέη του πρώην Δήμου Μαρμαρίου.

  Η ανάρτηση τον αποτελεσμάτων του ορκωτού λογιστή από τον κ. Παπαλυμπέρη, αν και γίνεται επιλεκτικά, καταδεικνύει ακριβώς τους ισχυρισμούς μας ότι ο Δήμος Μαρμαρίου δεν επιβάρυνε το νεοσύστατο.

  Στο νεοσύστατο Δήμο Καρύστου, μεταφέρθηκε από τον πρώην Δήμο Μαρμαρίου, ποσό ύψους 349.656,94 € από μετρητά και απαιτήσεις. Όπως και όλοι οι Δήμοι που συνενώθηκαν έτσι και ο πρώην Δήμος Μαρμαρίου μετέφερε
  δάνεια ύψους 426.520,11 € τα οποία αποπληρώνονται σε ορίζοντα 20ετίας και συγκεκριμένα:
  • · Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο "Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός" που συνάφθηκε το έτος 2003 για το οποίο ο Δήμος Καρύστου επιβαρύνθηκε για τοκοχρεολύσια με το ποσό των 4.309,00 € το 2011, 4.309,00 € το 2012 και 0,00 € το 2013.
  • · Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο "Συντήρηση ασφαλτόστρωση - κατασκευή Τεχνικών Αγαθός - παραλία Καλλιανού" που συνάφθηκε το έτος 2008 για το οποίο ο Δήμος Καρύστου επιβαρύνθηκε για τοκοχρεολύσια με το ποσό των 26.000,00 € το 2011, 26.000,00 € το 2012 και 0,00 € το 2013.
  • · Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο "Βελτίωση Αγροτικής Οδού Αγ. Ειρήνη - Πόρτο Λάφια" που συνάφθηκε την 01/01/2010 για το οποίο ο Δήμος Καρύστου επιβαρύνθηκε για τοκοχρεολύσια με το ποσό των 35.000,00 € το 2011, 35.000,00 € το 2012 και 0,00 € το 2013.

   Επισημαίνω πως οι λοιποί Δήμοι που απαρτίζουν τον Δήμο Καρύστου και τους οποίους ο κ. Παπαλυμπέρης αμέλησε να αναρτήσει την απογραφή τους, μετέφεραν δανειακές υποχρεώσεις συγκεντρωτικά ως εξής: 
  • · Δήμος Καρύστου: 386.373,09€
  • · Δήμος Στυρέων: 577.572,00€
  Όσον αφορά τις υποχρεώσεις σε προμηθευτές του πρώην Δήμου Μαρμαρίου, ανέρχονταν στο ποσό των 622.609,12 €, εκ των οποίων, το ποσό 325.267,07 € αποτελεί ποσό επιχορηγούμενο από το πρόγραμμα "Θησέας" για την εξόφληση του έργου "Αποκατάσταση βατότητας Αλυκών –Μεγάλης Άμμου Δήμου Μαρμαρίου". Τα χρήματα της επιχορήγησης πιστώθηκαν στο ταμείο του Δήμου το έτος 2011 οπότε και εξοφλήθηκε ο πρώτος λογαριασμός της μελέτης χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε “δραχμή” ο προϋπολογισμός του νέου Δήμου Καρύστου.

  Επίσης ποσό 53.173,09 επιχορήγηση για το Βιολογικό Μαρμαρίου από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα οποία επίσης δεν επιβαρύνθηκε ο νεοσύστατος Δήμος Καρύστου αφού τα χρήματα της επιχορήγησης πιστώθηκαν το έτος 2011 και έγινε η εξόφληση του λογαριασμού. Ποσό 6.977,20€ χρηματοδότηση του προγράμματος Θησέας για μελέτες επίσης πιστώθηκαν το έτος 2011 και δεν κόστισαν στο Δήμο Καρύστου. Ποσό 40.714,91 € για την εξόφληση του λογαριασμού του έργου "Συντήρηση – Αφαλτόστρωση, κατασκευή τεχνικών Αγαθό – Παραλία Καλλιανών" και ποσό 152.397,82 € για την εξόφληση του λογαριασμού του έργου "Βελτίωση – Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου στην έδρα του Δήμου", έργα τα οποία εξοφλήθηκαν μέσω του ειδικού λογαριασμού ειδικευμένων χρημάτων. 

  Κύριε Παπαλυμπέρη, γνωρίζετε ότι οι πόρτες του Δημαρχείου είναι ανοιχτές για όλους τους πολίτες. Ως υποψήφιος Δήμαρχος, θα έπρεπε να λάβετε πρώτα από εμάς τα ακριβή στοιχεία γιατί η αναληθής ενημέρωση είναι και επικίνδυνη και συκοφαντική.