Διαμαρτυρία για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κινητή καντίνα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Καρύστου
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
  Έτος ίδρυσης 1979

  Κάρυστος, 25-2-2014
  Αρ. Πρωτ. : 59

  ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κινητή καντίνα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Καρύστου

  Κατόπιν οχλήσεων συνάδελφων επαγγελματιών εστίασης, την Παρασκευή 21-2-2014, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, με θέμα την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί του νότιου πεζοδρομίου του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, για την τοποθέτηση κινητής καντίνας, με την υπ’ αριθμ. 65/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Καρύστου.

  Επισημαίνουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες παραχώρησης, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Παρακαλούμε να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού έχουν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιοι φορείς και όργανα.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
   
   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Μαρία Βερούχη                    Γεώργιος Τσατσάκος