Συνάντηση του ΣΠΠΕΝΚ με τοπικούς Συλλόγους, το Σάββατο 15/3 στο Γαλαξία
  •  
    Συνάντηση με τοπικούς Συλλόγους, θα έχει το Σάββατο 15/3 στο Ξενοδοχείο Γαλαξίας ο Σύλλογος Προστασίας Καρυστίας.

    Ο ΣΠΠΕΝΚ προσκαλεί τα μέλη των τοπικών Συλλόγων και κάθε ενδιαφερόμενο κάτοικο της περιοχής σε συνάντηση με θέματα:  
    1.Ενημέρωση για την εξέλιξη της διαμαρτυρίας κατά του σχεδιαζόμενου δρόμου στην Οχη. 
    2.Αίτημα προς το Δήμο Καρύστου να αναλάβει την ευθύνη εφαρμογής της μελέτης για την προστασία του Καστανόλογγου