Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ»
  •  
    Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης: 961.245,00 €.

    Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες εκσκαφές και έχει τοποθετηθεί νέος αγωγός σε ένα τμήμα συνολικού μήκους 500 μέτρων. Με την αποπεράτωση του έργου, θα υπάρξει πλέον ασφαλή σύνδεση του δικτύου λυμάτων της Καρύστου με τη μονάδα επεξεργασίας. 

    Ο νέος καταθλιπτικός αγωγός, συνολικού μήκους 3996 μέτρων, θα είναι πλήρως εξοπλισμένος με όλα εκείνα τα στοιχεία που θα του εξασφαλίσουν σε συνδυασμό με τηφύση και την αντοχή του υλικού, συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία, αποφυγή θραύσεων αλλά και πλήρη εξυπηρέτηση των προβλεπομένων αναγκών.