Απερρίφθη η πρόταση συμβιβασμού του Γεωργίου Χουντάση, τέως Προέδρου Κοινότητας Καφηρέα, περί εξωδικαστικής ικανοποιήσεως των αξιώσεων του Δήμου Καρύστου

 • Aπό τις 14 Μαρτίου 2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου δημοσιευμένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου εδώ και κάμποσες μέρες

  «Εξέταση εξώδικης πρότασης του τέως Προέδρου Κοινότητας Καφηρέα Γεωργίου Χουντάση ».
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 10-1-2014 με αρ. πρωτ. Δήμου Καρύστου 1585/31-1-2014, εξώδικη δήλωση του Γεωργίου Χουντάση του Ευαγγέλου, τέως προέδρου Κοινότητας Καφηρέα περί εξωδικαστικής ικανοποιήσεως των αξιώσεων του Δήμου Καρύστου ύψους 1.398.603 € πλέον νομίμων τόκων και εξόδων με μεταβίβαση στο Δήμο της κυριότητας ακινήτων του.

  Επίσης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 2326/13-2-2014 εισήγηση του δικηγόρου Κων/νου Γερογιάννη περί της ανωτέρω εξώδικης δήλωσης με την οποία εισηγείται τα εξής: «Η άποψή μου επί της πρότασης του Γεωργίου Χουντάση είναι η ακόλουθη:

  Η πρόταση είναι εντελώς προσχηματική, όψιμη και ανειλικρινής, γίνεται δε τις παραμονές της ποινικής εναντίον του δίκης που έχει προσδιορισθεί για τις 18 Μαρτίου 2014 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ευβοίας, με σκοπό να την επικαλεσθεί ο κατηγορούμενος στο Δικαστήριο και να επιτύχει το ελαφρυντικό του άρθρ.84.2δ του Π.Κ, ότι δηλαδή επέδειξε ειλικρινή μεταμέλεια και επιδίωξε να άρει ή να περιορίσει τις συνέπειες της πράξης του.

  Οι σκοποί του τέως Κοινοτάρχη να κάνει δικαστική χρήση της πρότασης διαφαίνονται από το ίδιο το κείμενο στο οποίο, αφού υπερτονίζει τον ζήλο και την αφοσίωσή του στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Κοινότητας δεν παραδέχεται την ευθύνη του για την υπεξαίρεση των ποσών, αλλά ισχυρίζεται ότι έχει «έχει στοχοποιηθεί » για σοβαρά οικονομικά αδικήματα, ότι διέθεσε τα ποσά που κατηγορείται για τις κοινοτικές ανάγκες με γνώση και έγκριση του Κοινοτικού Συμβουλίου και ότι το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στο ότι δεν είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα έγγραφα για να αποδείξει ότι δεν ζημίωσε την Κοινότητα, αλλά την ωφέλησε.

  Με άλλα λόγια ο Γεώργιος Χουντάσης την υπεξαίρεση των χρημάτων της Κοινότητας Καφηρέα και τις προσπάθειες ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος για τις οποίες κατηγορείται τις ονομάζει απλή ακαταστασία.

  Η πρόταση είναι όψιμη γιατί αν ο τέως Κοινοτάρχης είχε πραγματικά μεταμεληθεί, θα είχε φροντίσει στα 5 περίπου χρόνια που άρχισε η έρευνα των πεπραγμένων του να αποδείξει έμπρακτα την μεταμέλειά του, καταθέτοντας στο ταμείο του Δήμου τουλάχιστον τα μισθώματα που εισέπραξε από την RF ENERGY από τις εκμισθώσεις ακινήτων του, δυνάμει των από 26 Μαΐου 2008 μισθωτηρίων, οι οποίες κατά τους ισχυρισμούς του αποδίδουν 63.700 ευρώ ετησίως. Όμως παρά το γεγονός ότι εισέπραξε κατά τους ισχυρισμούς του κατά την τελευταία 5ετία πάνω από 300.000 ευρώ, δεν κατέθεσε ούτε ένα ευρώ στο ταμείο του Δήμου. Επίσης αν πραγματικά είχε μεταμεληθεί και είχε αποφασίσει να αποζημιώσει τον Δήμο, δεν θα αντιδικούσε στις δίκες για έκδοση προσωρινής διαταγής και για συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του υπέρ του Δήμου σας.

  Τέλος η πρόταση είναι και ανειλικρινής, αφού :
  1] Προτείνει να παραχωρήσει στον Δήμο αγροτεμάχια, τα οποία κατά τους ισχυρισμούς του έχουν πολύ μεγαλύτερη έκταση από εκείνη που αναφέρεται στους τίτλους ιδιοκτησίας του.
  Συγκεκριμένα προτείνει αγρόκτημα στην θέση ΒΡΟΜΟΥΤΣΑΝΙ ή ΠΙΡΚΘΙ, έκτασης 45 περίπου στρεμμάτων, ενώ σύμφωνα με την 7123/1995 πράξη αποδοχής κληρονομίας το ακίνητο αυτό έχει εμβαδόν 4 στρεμμάτων.

  2] Προτείνει αγρό στην θέση ΒΑΣΙΛΑΔΕΖΑ, εμβαδού 90 στρεμμάτων, ενώ με την προαναφερόμενη πράξη αποδοχής κληρονομίας το ακίνητο αυτό έχει εμβαδόν ενός (1) μόνο
  στρέμματος.

  3]Ομοίως προτείνει αγρό στην θέση ΓΚΟΥΡΤΕΣΤΑΣΙ, εμβαδού 70 στρεμμάτων, ενώ κατά την προαναφερθείσα αποδοχή κληρονομίας έχει εμβαδόν ενός (1) μόνο στρέμματος.

  4] Προτείνει αγρόκτημα στην θέση ΑΝΕΜΟΠΥΛΑ εμβαδού 100 στρεμμάτων, ενώ κατά την αποδοχή κληρονομίας έχει εμβαδόν μόνο ½ στρέμμα!

  5] Προσφέρει αγρόκτημα στην θέση ΜΟΛΙΖΑ ή ΣΤΑΚΕΡΑΤΙ, εμβαδού 100 στρεμμάτων, ενώ κατά την αποδοχή κληρονομίας έχει εμβαδό 1 μόνο στρέμματος.

  6] Προσφέρει ακίνητο στην θέση ΤΡΕΠΕΖΑ 10 στρεμμάτων, ενώ κατά την αποδοχή κληρονομίας έχει εμβαδόν 4 στρεμμάτων.

  7] Προσφέρει ακίνητο στην θέση ΑΧΙΝΟΖΑ ή ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ εμβαδού 10 στρεμμάτων, ενώ κατά την αποδοχή κληρονομίας έχει εμβαδόν ½ στρέμματος.

  8] Προσφέρει αγρό στην θέση ΜΟΥΡΙΖΑ εμβαδού 10 στρεμμάτων, ενώ κατά την αποδοχή έχει εμβαδόν 1 στρέμματος.

  9] Προσφέρει αγρόκτημα στην θέση ΣΤΕΡΝΙΖΑ εμβαδού 120 στρεμμάτων, ενώ σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3657 / 3-12-1986 συμβόλαιο γονικής παροχής έχει εμβαδόν 80 στρεμμάτων. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την προαναφερόμενη αποδοχή κληρονομίας ο Γεώργιος Χουντάσης αποδέχθηκε τα 7/9 του καθενός εκ των προαναφερομένων ακινήτων και όχι την πλήρη κυριότητα αυτών, γεγονός που αποσιωπά στην πρότασή του.

  10] Προσφέρει ακόμη αγροτεμάχιο στην θέση ΣΠΕΛΙΖΑ εμβαδού 18 στρεμμάτων, ενώ σύμφωνα με την υπ’αριθ. 2622 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης απέκτησε το μισό έκτασης 1 στρέμματος στην θέση αυτή.

  11] Προσφέρει αγροτεμάχιο στην θέση ΚΑΡΘΙΛΙΚΙ εμβαδού 200 στρεμμάτων, ενώ με την προαναφερθείσα κατακυρωτική έκθεση περιήλθε σε αυτόν το ¼ 85 στρεμμάτων, δηλαδή 21,3 περίπου στρέμματα εξ’ αδιαιρέτου.

  12]Προσφέρει αγρό στην θέση ΡΕΠΕΖΑ εμβαδού 68 στρεμμάτων, ενώ με την παραπάνω κατακυρωτική έκθεση απέκτησε το ¼ έκτασης 4 στρεμμάτων, δηλαδή μόλις 1 στρέμμα!

  13] Προσφέρει αγροτεμάχιο στην θέση ΟΥΛΑΗ ή ΙΘΙ εμβαδού 55 στρεμμάτων, ενώ με την κατακυρωτική έκθεση απέκτησε το ¼ αγροτεμαχίου 50 στρεμμάτων στην ίδια θέση.

  14] Προσφέρει αγροτεμάχιο στην θέση ΑΝΕΜΟΠΥΛΑ εμβαδού 100 στρεμμάτων, ενώ με την κατακυρωτική έκθεση απέκτησε το ¼ του αγροτεμαχίου αυτού, που έχει συνολικό εμβαδό 30
  μόνο στρεμμάτων!.

  Τέλος τα λοιπά προσφερόμενα ακίνητα της αίτησης δεν αναφέρονται στους τίτλους ιδιοκτησίας που επικαλείται ο Γεώργιος Χουντάσης.

  Η διόγκωση του εμβαδού των προτεινομένων για συμψηφισμό ακινήτων γίνεται σκοπίμως για να εμφανισθεί στο Δικαστήριο συμφέρουσα η προσφορά για τον Δήμο και ταυτόχρονα ειλικρινής η επιθυμία του τέως Κοινοτάρχη να περιορίσει την ζημία που προκάλεσε στον Δήμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στα ακίνητα που προσφέρει για συμψηφισμό στον Δήμο, δεν περιλαμβάνεται η πολυτελέστατη κατοικία του στην θέση ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ, η οποία αποτελεί το πλέον αξιόλογο περιουσιακό του στοιχείο.

  Ανεξαρτήτως της προσχηματικής, όψιμης και ανειλικρινούς πρότασης του Γεωργίου Χουντάση, λόγοι ουσιαστικοί και νομικοί εμποδίζουν τον Δήμο να την αποδεχθεί.

  Ειδικότερα, τα προτεινόμενα ακίνητα αποτελούν βοσκοτόπους εκτός σχεδίου και τελείως απρόσφορα για αξιοποίηση εκ μέρους του Δήμου.

  Πέραν τούτων ο Δήμος δεν δικαιούται να συμψηφίσει χρηματική απαίτησή του κατά του τέως Κοινοτάρχη με το τίμημα αγοράς ακινήτων, αφού τα ακίνητα αυτά είναι τελείως άχρηστα για την εκπλήρωση του έργου του και η κατά προορισμό χρήση τους (βοσκή, καλλιέργεια) είναι αδύνατη από τον Δήμο. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που ο Δημοτικός Κώδικας επέτρεπε αυτόν τον συμψηφισμό, θα ανέκυπτε πρόβλημα καθορισμού της τιμής αγοράς, πρόβλημα νομιμότητας των τίτλων, αφού πολλοί εξ’αυτών στηρίζονται σε χρησικτησία, πρόβλημα καθορισμού ορίων, τυχόν διεκδικήσεις του Δημοσίου, χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως δασικών κλπ. 

  Τέλος σύμφωνα με τον νόμο τα έσοδα Δήμων από το ειδικό τέλος που προέρχεται από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, έχουν συγκεκριμένο προορισμό( εκτέλεση έργων στην περιοχή εγκατάστασης) και είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιηθούν για αγορές αγροτεμαχίων.
  Επιβάλλεται λοιπόν να εισαχθεί άμεσα στο Δ.Σ. του Δήμου το θέμα προς συζήτηση, για να ληφθεί απορριπτική απόφαση, στην οποία να εκτίθενται οι λόγοι της απόρριψης, ώστε να αποκρουστεί στο Δικαστήριο της 18-3-2014 η προσπάθεια του τέως Κοινοτάρχη για εκμετάλλευση της προσχηματικής προσφοράς του.

  Σημειώνω ότι ο Δήμος έχει δεσμεύσει ολόκληρη την περιουσία του τέως Κοινοτάρχη με προσημείωση υποθήκης, για ποσό 2.000.000 ευρώ και συνεπώς δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση της περιουσίας αυτής σε τρίτους από τον οφειλέτη, ώστε να αχρηστευθεί η απαίτηση του Δήμου, όταν εκδοθεί για αυτή δικαστική απόφαση».

  Επίσης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 62/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει:
  «Δεν αποδέχεται την πρόταση συμβιβασμού του Γεωργίου Χουντάση του Ευαγγέλου, τέως Προέδρου Κοινότητας Καφηρέα περί εξωδικαστικής ικανοποιήσεως των αξιώσεων του Δήμου Καρύστου.

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα με αρνητική γνωμοδότηση σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2326/13-2-2014 Δήμου Καρύστου εισήγηση του πληρεξούσιου δικηγόρου Κώστα Γ. Γερογιάννη».

  Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης του δικηγόρου Γερογιάννη Κωνσταντίνου εκτός των θεμάτων που άπτονται του ιδιοκτησιακού τα οποία αντιβαίνουν στις πάγιες απόψεις του Δήμου Καρύστου.

  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αρ. 72 παρ. 1 περ. ιδ και την παρ. 2 του ν. 3852/10 σύμφωνα με το οποίο: «ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό». … 2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.

  Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

  Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου».

  Ακολούθως έλαβε το λόγο ο δικηγόρος του τέως κοινοτάρχη κ. Παπαγεωργίου Γεώργιος ο οποίος εξήγησε στα μέλη του Συμβουλίου τις προτάσεις της εξωδικαστικής δήλωσης του τέως κοινοτάρχη.

  Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νταλάκας Χαράλαμπος συμφώνησε με την εισήγηση του κ. Παπαγεωργίου, επισήμανε ότι στα παλιά συμβόλαια τα κτήματα δεν αναγράφονταν στο πραγματικό τους μέγεθος και πρότεινε την αποδοχή της πρότασης του τέως κοινοτάρχη για λόγους δημόσιου συμφέροντος με την επιφύλαξη να εξεταστεί το σύνολο της περιουσίας του τέως κοινοτάρχη.

  Ακολούθως ο αρχηγός της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Ραβιόλος Ελευθέριος δήλωσε πως οι λόγοι της αίτησης είναι λόγοι σκοπιμότητας και υπάρχουν νομικοί ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση και έθεσε θέμα παρουσίας του δικηγόρου κ. Γερογιάννη ο οποίος θα έπρεπε να ήταν παρών για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου. Επίσης δήλωσε πως δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόταση γιατί πρόκειται για διαχείριση δημόσιου χρήματος και ότι η αποδοχή της πρότασης είναι παράβαση του κώδικα. Επίσης αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν μετρητά του τέως κοινοτάρχη σε τράπεζες.

  Ακολούθως η αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Βρανά Κυριακούλα δήλωσε πως δεν την ικανοποίησε η πρόταση του κ. Γερογιάννη και δήλωσε πως ο συμβιβασμός είναι η καλύτερη λύση και πρότεινε να εξεταστεί η πρόταση. Δήλωσε επίσης πως η θέση του κ. Γερογιάννη για τις εκτάσεις των κτημάτων είναι απαράδεκτη και πως έχει επιφύλαξη ότι ορισμένες εκτάσεις είναι αμφισβητούμενες και ζήτησε να εξεταστεί αν υπάρχει και άλλη περιουσία.

  Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία διαφώνησε με τη συγκεκριμένη πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού του τέως κοινοτάρχη, υπογραμμίζοντας ότι φαίνεται να είναι μικρότερη του οφειλομένου προς το δήμο ποσού και ότι σε μια εποχή που η ιδιοκτησία απαξιώνεται θα έπρεπε η πρόταση να περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι ανήκουν ξεκάθαρα σ’ αυτόν και βέβαια εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενοι από την νομοθεσία λόγοι διαπραγμάτευσης.

  Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Ξυπόλιτου δήλωσε πως δεν ψηφίζει την πρόταση του τέως κοινοτάρχη και αναρωτήθηκε αν ο τέως κοινοτάρχης έχει προσφέρει όλη του την περιουσία.
  Επίσης ζήτησε οι οικονομικού εισαγγελείς να παρέμβουν στο θέμα. 

  Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης συμφώνησε με την απόφαση
  της Οικονομικής Επιτροπής και τόνισε πως το Κοινοτικό Συμβούλιο Καφηρέα δεν είχε εξουσιοδοτήσει των τέως κοινοτάρχη να εισπράττει χρήματα από ανεμογεννήτριες.

  Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος τόνισε πως είναι μεγάλη η διαφορά στα ενοίκια των κτημάτων που αναφέρονται στην αίτηση από τα πραγματικά .

  Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος δήλωσε πως δεν μπορεί να αποτιμήσει το ύψος της περιουσίας του τέως κοινοτάρχη και αμφισβήτησε τις χρησικτησίες που αναφέρονται στο κείμενο της πρότασης του τέως κοινοτάρχη που μπορεί να βάλουν τον Δήμο σε δικαστικές περιπέτειες καθώς δεν είναι καθαροί τίτλοι.

  Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Διγαλέτος Κων. συμφώνησε με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής και ζήτησε την παρουσία του κ. Γερογιάννη στο Συμβούλιο και ζήτησε να εξεταστεί αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία.

  Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
  ………………………………………………………………………………………..
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις
  δ/ξεις του αρ. 72 παρ. 1 περ. ιδ και παρ. 2 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση , 

  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
  Απορρίπτουμε την πρόταση συμβιβασμού του Γεωργίου Χουντάση του Ευαγγέλου, τέως Προέδρου Κοινότητας Καφηρέα, περί εξωδικαστικής ικανοποιήσεως των αξιώσεων του Δήμου
  Καρύστου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.