Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων στο Δημο Καρυστου, ανά δημοτική ενότητα

 • Με απόφαση του Υπουργου Εσωτερικων Γιάννη Μιχελάκη ορίζεται ο  αριθμός  δημοτικών συμβούλων
  κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.
  Ο αριθμός των συμβούλων με βάση την τελευταία απογραφή, ορίζεται ανά δημοτική ενότητα.

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Πληθυσμός 12.235 Δημοτικοί Σύμβουλοι 27

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Πληθ. 6.719  Δημοτικοί Σύμβουλοι15

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ Πληθ. 340  Δημοτικοί Σύμβουλοι 1

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Πληθ. 2.377  Δημοτικοί Σύμβουλοι 5

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΕΩΝ Πληθ. 2.799  Δημοτικοί Σύμβουλοι 6