Σύλλογος «Καβοντόρου Γη» : Ο Αποστόλου «απέναντι» στους κατοίκους της Νότιας Εύβοιας...
  • Απάντηση του  Συλλόγου «Καβοντόρου Γη»    στον Βαγγέλη Αποστόλου, για την τοποθέτησή του στο ιδιοκτησιακό πρόβλημα της Νότιας  Καρυστίας

    Ο Αποστόλου «απέναντι» στους κατοίκους της Νότιας Εύβοιας...


    Μετά την δήλωσή σας κ. Αποστόλου, οι κάτοικοι της Νότιας Εύβοιας αντιλαμβανόμαστε ότι σας έχουμε απέναντι.

    Μαρία Γκάγκωση
    Σύλλογος «Καβοντόρου Γη»