Έκδοση ανακήρυξης επιτυχόντων των Δημοτικών Εκλογών 2014 στο Δήμο Καρύστου από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας
 •  
  Ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών, των δημάρχων, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων και εκπροσώπων των δημοτικών κοινοτήτων και τοπικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού, στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαίου 2014 και στις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 2014

  Εκλογική Περιφέρεια Καρύστου
   
  Α̟πό τον ε̟πιτυχόντα συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
  1. ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
  2. ΚΑΝΕΛΛΟΥ-ΧΟΥΝΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
  3. ∆ΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  4. ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  5. ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
  6. ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  7. ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  8. ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  9. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
  10. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
   

   
  Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»:
  1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  2. ΚΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  3. ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

  Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!"»
  ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
   

   
  Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»
  1. ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
  Στην Εκλογική Περιφέρεια Καφηρέως
   

   
  Α̟πό τον ε̟πιτυχόντα συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:
  1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
   
  Στην Εκλογική Περιφέρεια Μαρµαρίου:
   

  Α̟πό τον ε̟πιτυχόντα συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»: 
  1. ΞΙΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥ∆ΟΞΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  2. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
   
  Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»:
  1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
   
  Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!"»
  1. ΒΑΤΙΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
   
  Στην Εκλογική Περιφέρεια Στυρέων:
   

   
  Α̟πό τον ε̟πιτυχόντα συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:
  1. ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
  3. ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
   
  Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»:
  1. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  2. ΜΗΤΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  3. ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
   
  Οι Σύμβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρύστου του κάθε συνδυασµού έχουω ως εξής:
   
  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
   

  Α̟πό τον ε̟πιτυχόντα συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» εκλέγονται:
  1. ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  2. ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ
  3. ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
   
  Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» εκλέγονται:
  1. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
   
  Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!"» εκλέγονται:
  1. ΧΟΥΝΤΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
   
  Οι Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας είναι οι ακόλουθοι:
   

  Το̟πική Κοινότητα ΑΕΤΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
  1. ΓΚΙΛΙΠΑΘΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ (Πρόεδρος)
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
  1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!"»
  1. ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Πρόεδρος)
   
  Το̟πική Κοινότητα ΓΡΑΜΠΙΑΣ
   

   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΚΟΛΟΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΚΑΛΥΒΙΩΝ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
  1. ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Πρόεδρος)
  2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
  1. ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΜΥΛΩΝ
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΑΣ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΚΟΜΙΤΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΑΚΤΑΙΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΚΙΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ
   

   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
  1. ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος)
  2. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
  • ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΟΥ
   

   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΣΤΟΥΠΑΙΩΝ
   

   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό: «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
  • ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΆΝΤΖΥ) (Πρόεδρος)
  • ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
  • ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
  1. ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Πρόεδρος)
  2. ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗ – ΚΕΛΛΗ ΈΛΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
  • ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
  1. ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΚΙΚΑ (Πρόεδρος)
  2. ΤΡΑΧΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
  • ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ
   

   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
   
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΖΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
   
  Το̟πική Κοινότητα ΣΤΥΡΩΝ

  Α̟πό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
  • ΖΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Πρόεδρος)
   
  Α̟πό τον συνδυασµό «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!"»

   

  • ΑΛΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ