Κοινοποιήθηκε το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου στον πρώην Δήμο Στυρέων - 3.567.213,00 ? το έλλειμμα
 •  
  Μετά από 3,5 χρόνια και αλλεπάλληλες οχλήσεις, μας κοινοποιήθηκε το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου που διενέργησαν οι οικονομικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, στον πρώην Δήμο Στυρέων για τη χρονική περίοδο 2005 έως 2010. Είναι απορίας άξιο, ότι παρόλο που το συγκεκριμένο πόρισμα, είχε υπογραφεί από τις 12/03/2014 και είχε κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες από τις αρχές Μαΐου, στην υπηρεσία μας έφτασε καθυστερημένα. 

  Πολλές φορές κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου που είμαστε  δημοτική αρχή, δεχτήκαμε επιθέσεις όσον αφορά τα αιτήματα μας για την πραγματοποίηση διαχειριστικών ελέγχων στην πρώην Κοινότητα Καφηρέα και στον πρώην Δήμο Στυρέων.

  Από την αρχή που ανέλαβα τα καθήκοντα μου ως Δήμαρχος Καρύστου, είχα ως στόχο την πλήρη διαφάνεια, για αυτό ζήτησα τους συγκεκριμένους ελέγχους και για αυτό ζήτησα με δική μου πρωτοβουλία την διενέργεια ελέγχου στο νυν Δήμο Καρύστου για τη χρονική περίοδο 2011-2014. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.

  Μόλις αναλάβαμε την δημοτική αρχή ζητήσαμε τον διαχειριστικό έλεγχο στον πρώην Δήμο Στυρέων καθώς διαπιστώσαμε παρατυπίες στην διαχείριση του.

  Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου που διενέργησαν οι οικονομικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, για τη χρονική περίοδο 2005-2010, διαπιστώθηκε έλλειμμα 3.567.213,00 € σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2362/95 (Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος δαπανών κλπ. Διατάξεις), ποσό το οποίο θα καταλογιστεί στους υπόλογους και συνευθυνόμενους (αναφερόμενους στην έκθεση Δημάρχους, Προϊσταμένους Οικονομικής Υπηρεσίας, ταμία, ελεγκτή εξόδων Ο.Τ.Α.), δηλαδή στους με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στη διαχειριστική διαδικασία, με προσαυξήσεις, αφού τηρηθεί η διαδικασία της κλήσης σε ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του ν. 2690/1999. Κατά τη διαδικασία αυτή οι υπόλογοι και συνευθυνόμενοι αφού λάβουν γνώση της έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου, μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τις απόψεις και τις αντιρρήσεις τους ως προς την επικείμενη σε βάρος τους, καταλογιστική πράξη προσκομίζοντας και οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο.

  Ζητάμε από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και από τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Καρύστου κ. Ραβιόλο, να συμβάλλουν έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου μας.


  Ο Δήμαρχος Καρύστου
  Νικόλαος Ι. Μανώλης