Επιστολή Σίμου Κεδίκογλου στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
 •  
  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
  Βουλευτής Ν. Ευβοίας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   
   

  Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014
   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
   

  Επιστολή Σίμου Κεδίκογλου στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

   
  Την ανάγκη επίβλεψης των έργων που εκτελούνται εντός του Νομού Ευβοίας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας τονίζει ο Σίμος Κεδίκογλου, ζητώντας την επανεξέταση απόφασης του πρώην Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά,  σύμφωνα με την οποία όρισε τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία αρμόδια  για την ολοκλήρωση  των μελετών και την επίβλεψη των έργων: «Βελτίωση οδού Άγιος Νικόλαος-Γιάλτρα-Αγ. Γεώργιος Λιχάδας με παράκαμψη Γιάλτρων» και «Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α Εύβοιας».
  Ο βουλευτής σε ενημερωτικό του υπόμνημα προς τον Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνο χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη και αιφνιδιαστική την εν λόγω ενέργεια του  πρώην Περιφερειάρχη, υπογραμμίζοντας, ότι θέτει τον κύριο τεχνικό φορέα του Νομού σε αδράνεια και υποχρεωτική αργία με αποτέλεσμα τον εκφυλισμό της και τον περιορισμό της από μονάδα «πρώτης γραμμής» σε μια υποτυπώδη διεκπεραιωτική υπηρεσία.
  Ο Σίμος Κεδίκογλου σημειώνει, ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Εύβοιας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επίβλεψη έργων, όπως άλλωστε εμπράκτως απέδειξε την τελευταία τριετία, ολοκληρώνοντας και έχοντας σε εξέλιξη 120 έργα και μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 103.504.000,00 €, όπως αναφέρεται στον Απολογισμό Πεπραγμένων 2011-14 της Π.Σ.Ε., καθώς και επαρκές δυναμικό που απαρτίζεται από διπλωματούχους μηχανικούς υψηλής επιστημονικής στάθμης, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και ουδέποτε ζήτησε αρωγή από άλλες υπηρεσίες για την διεκπεραίωση του έργου της.
   
  Πιο αναλυτικά  ο βουλευτής στην επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη ηκ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνο, η οποία κοινοποιείται και προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε Εύβοιας αναφέρει τα εξής:
  «Σχετικά με το έργο «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας με παράκαμψη Γιάλτρων»:
  Η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας έχει εκπονήσει την μελέτη: «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας» η οποία περιλαμβάνει τις δύο παρακάμψεις των οικισμών Αγ. Νικολάου Λιχάδας και των Γιάλτρων Λιχάδας. Η μεν πρώτη παράκαμψη, του Αγ. Νικολάου με προϋπολογισμό έργου 2.300.000 €, δημοπρατήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή της υπό την επίβλεψη της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, η δε δεύτερη, των Γιάλτρων, προϋπολογισμού 10.500.000 € δημοπρατήθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευβοίας, αφού είχε προηγηθεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης, η διαδικασία παρακατάθεσης της αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες (πίνακας παρακατάθεσης, έκδοση δικαστικής απόφασης καθορισμού τιμής μονάδας κλπ). Και ενώ υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο και ξεκίνησε η υλοποίησή της, ο Περιφερειάρχης Στ. Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς με απόφασή του, τον Ιούνιο του 2014 άλλαξε τα αποφαινόμενα όργανα ορίζοντας την Δ.Τ.Ε. της Π.Σ.Ε. με έδρα την Λαμία αρμόδια για την επίβλεψη του έργου.
   
  Σχετικά με το έργο «Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν. Α. Εύβοιας»:
  Ο Περιφερειάρχης Στ. Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς με απόφασή του τον Αύγουστο του 2012 όρισε την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας υπεύθυνη για την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή του έργου. Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας δημοπράτησε και επέβλεψε δύο συμπληρωματικές μελέτες απαραίτητες για την κατασκευή του έργου και δημοπράτησε το έργο προϋπολογισμού 7.000.000 €. Με την ίδια όμως απόφαση του Ιουνίου του 2014 που αφορούσε το έργο α) του θέματος, ο Περιφερειάρχης άλλαξε και στο εν λόγω έργο τα αποφαινόμενα όργανα καθιστώντας αρμόδια την Δ.Τ.Ε. της Π.Σ.Ε. με έδρα την Λαμία, ενώ το έργο ήταν έτοιμο προς εκτέλεση από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Εύβοιας.
   
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επίβλεψη έργων, όπως άλλωστε εμπράκτως απέδειξε την τελευταία τριετία, ολοκληρώνοντας και έχοντας σε εξέλιξη 120 έργα και μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 103.504.000,00 €, όπως αναφέρεται στον Απολογισμό Πεπραγμένων 2011-14 της Π.Σ.Ε., καθώς και επαρκές δυναμικό που απαρτίζεται από διπλωματούχους μηχανικούς υψηλής επιστημονικής στάθμης, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και ουδέποτε ζήτησε αρωγή από άλλες υπηρεσίες για την διεκπεραίωση του έργου της.
   
  Βεβαίως κύρια σημασία έχει να εκτελούνται έργα υποδομής στο Νομό και θα ήταν δευτερευούσης σημασίας από ποιόν εκτελούνται. Είναι εξάλλου γνωστό ότι μέσα στα διοικητικά όρια ενός νομού έργα εκτελούν διάφοροι φορείς. Όμως η ενέργεια αυτή, αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη δεν προέκυψε από καμία διοικητική ή διαχειριστική ανάγκη, δημιουργεί τις εξής συνέπειες :
  1. Αναδίδει αίσθηση απαξίωσης, αλαζονείας και είναι προσβλητική για το προσωπικό της ΔΤΕ Εύβοιας όσον αφορά την εργασιακή και επιστημονική τους επάρκεια.
  2. Εκτιμάται ότι εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα που δημιουργήθηκε με σκοπό την αποδυνάμωση και την χειραγώγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Νομού Ευβοίας.
  3. Η Εύβοια, ως γνωστόν, παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση σε έργα υποδομής και έχει ανάγκη τον «τοπικό της» κύριο τεχνικό φορέα. Με τις τακτικές αυτές, η υπηρεσία τίθεται σε αδράνεια και υποχρεωτική αργία με αποτέλεσμα τον εκφυλισμό της και τον περιορισμό της από μονάδα «πρώτης γραμμής» σε μια υποτυπώδη διεκπεραιωτική υπηρεσία.  
  Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την απόφαση του προηγούμενου Περιφερειάρχη καθώς τα έργα που εκτελούνται εντός του νομού Ευβοίας μπορούν να επιβλέπονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, η οποία διαθέτει όλη την τεχνική εμπειρία για τα εν λόγω έργα».