Δυο νέα Δ.Ι.Ε.Κ. στην Εύβοια ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, και το ΙΕΚ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
 •  
   
  Από τα 11 συνολικά νέα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που Ιδρύονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, και έχουν δημοσιευτεί με την  αριθμ. 43642/ΓΔ1/21.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9−Θ40), και 10071/9−9−2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ/κού−Οικ/κού της Γεν. Γραμ. Διά Βίου Μάθησης, τα δυο αφορούν το Νομό Ευβοίας με την δημιουργία των ΙΕΚ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, και το ΙΕΚ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ
   
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΑρ. Φύλλου 2430
  12 Σεπτεμβρίου 2014