Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 •    Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 25η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ
  . για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτημα πραγματοποίησης διαχειριστικού ελέγχου ετών 2011, 2012, 2013 και 2014 του Δήμου Καρύστου.

  2. Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την επικαιροποίηση της Απογραφής Έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου Καρύστου.

  3. Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης των οικ. ετών 2012 και 2013 του Δήμου Καρύστου.

  4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.

  5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτιώσεις οδικού δικτύου Πολυποτάμου».

  6. Αναπλειστηριασμός θέσεων αιγιαλού και παραλίας για τις οποίες δεν προσήλθαν οι πλειοδότες για την υπογραφή συμφωνητικού.

  7. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρύστου.

  8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρύστου.

  9. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

  10. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρύστου.

  11. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

  12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.

  13. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.

  14. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου Ν.Π.Δ.Δ.».

  15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

  16. Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ..Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας.

  17. Ορισμός υπολόγου για τους λογαριασμούς τραπέζης της Ταμειακής Υπηρεσίας, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Γραφείου Δόμησης του Δήμου Καρύστου.

  18. Ορισμός υπολόγου για τον λογαριασμό τραπέζης του Ιδρύματος Μώρου.

  19. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 7.219,37 €.

  20. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας έως 7.219,37 €.

  21. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών.

  22. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

  23. Ορισμός μελών Επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων.

  24. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων ή κινητών πραγμάτων προς εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση.

  25. Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

  26. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων επί των καταστημάτων και των επιχειρήσεων του Δήμου Καρύστου.

  27. Ορισμός μελών Επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αχρήστων υλικών.

  28. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού θαλάσσιου χώρου ως πολυσύχναστου και πρόταση χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων.

  29. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή γνωμοδότησης για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων.

  30. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων και καθορισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων προς έλεγχο.

  31. Ορισμός αναπληρωτή του Δημάρχου στην Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς που συμμετέχουν στις Λαϊκές αγορές.

  32. Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Θεμάτων Σχεδίων Πόλεως και Οικισμών.

  33. Ορισμός μελών Επιτροπής Κτιριολογικών Ελέγχων.

  34. Ορισμός μελών Επιτροπής Δημοπρασιών.

  35. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ