Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Καρύστου ζητά ο Ισίδωρος Παπαλυμπέρης
 •  

  Στο πλαίσιο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων για πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση των Δημοτών σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου, ο επικεφαλής της ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "Αλλιώς!" Ισίδωρος Παπαλυμπέρης, κατέθεσε σήμερα στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Καρύστου την παρακάτω αίτηση:   

  "Με την παρούσα αίτηση παρακαλώ να μου χορηγηθούν τα εξής στοιχεία: 

  1. Αναλυτική κατάσταση εσόδων έως 1/9/2014 
  2. Αναλυτική κατάσταση εξόδων έως 1/9/2014 
  3. Ταμειακό υπόλοιπο Δήμου Καρύστου την 1/9/2014  

  Πόσα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου την 1/9/2014  

  4. Ποιό μέρος αυτού του ποσού είναι δεσμευμένο για την ολοκλήρωση ανεκτέλεστων έργων και δράσεων 

  Πόσα χρήματα από το ταμείο του Δήμου είναι δεσμευμένα για την πληρωμή διάφορων προγραμματισμένων έργων 

  5. Ανεξόφλητες οφειλές προς προμηθευτές (ενταλματοποιημένες) 

  Τι χρωστάει ο Δήμος σε βεβαιωμένες οφειλές προς προμηθευτές 

   6. Ανεξόφλητες οφειλές προς προμηθευτές ατιμολόγητες ή μη ενταλματοποιημένες  

  Τι χρωστάει ο Δήμος σε προμηθευτές οι οποίοι δεν έχουν εκδώσει ακόμα τιμολόγια ή δεν έχουν εκδοθεί ακόμα εντάλματα πληρωμής 
  • 7. Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έως 1/9/2014 και πιθανές υπερβάσεις 
  • 8. Οφειλές Δημοτών προς το Δήμο 
  • 9. Εισπράξεις υπηρεσίας ύδρευσης έως την 1/9/2014 
  • 10. Λοιπές εισπράξεις του Δήμου από τους Δημότες έως 1/9/2014 
  • 11. Έσοδα από επιχορηγήσεις έως 1/9/2014 
   

  Τακτικές και έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις  
  • 12. Έσοδα από ΑΠΕ έως 1/9/2014  

  Πόσα χρήματα εισπράχτηκαν από το τέλος υπέρ των Δήμων από τις εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες 
  Θεωρώντας εξαιρετικά σημαντικά τα ανωτέρω στοιχεία για την εκπλήρωση του ρόλου μου ως Δημοτικού Συμβούλου παρακαλώ για την προσκόμιση σε εύλογο χρονικό διάστημα.