«Βροχή» ειδοποιητηρίων από ΟΑΕΕ για την τακτοποίηση οφειλών
 • Nέα ειδοποιητήρια αποστέλλονται προς οφειλέτες του ΟΑΕΕ

  Στον... προθάλαμο του ΚΕΑΟ βρίσκονται περισσότεροι από 150.000 οφειλέτες του ΟΑΕΕ, με χρέη από 15.001 έως 59.999 ευρώ. Το ύψος της συνολικής τους οφειλής ανέρχεται σε 4,4 δισ. ευρώ, και σύμφωνα με το Ταμείο θεωρούνται «ενεργοί οφειλέτες Αλλοι 78.552 φάκελοι με μικροοφειλέτες, αναμένεται να διαβιβαστούν στις εφορίες, καθώς ο ΟΑΕΕ καταγράφεται ως ένα από τα Ταμεία με τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην είσπραξη οφειλών.
  Συνολικά, 151.923 φάκελοι περιλαμβάνονται στη δεύτερη φουρνιά οφειλετών που σκοπεύει το Ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών να στείλει στο ΚΕΑΟ, παρ’ ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στην «επιχειρησιακή ετοιμότητα του Κέντρου».
  Μέχρι σήμερα, έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ 210.008 οφειλέτες, εκ των οποίων 92.992 από τον ΟΑΕΕ, με συνολικές οφειλές 2,09 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων).
  Οι εμπειρογνώμονες της τρόικας των δανειστών που αυτές τις μέρες διερευνούν την πορεία των εισπράξεων του Κέντρου, θεωρούν πως η πιθανότητα είσπραξης γι’ αυτές τις οφειλές είναι ασαφής, καθώς υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το αν έχουν αφαιρεθεί από το μητρώο υπόχρεων του OAEE οι ανενεργές, μη έγκυρες και διπλές εγγραφές.
  Σε αυτούς, η διοίκηση του Ταμείου επιδιώκει να προσθέσει άλλους 155.880 οφειλέτες, με ύψος οφειλής μεταξύ 15.001 και 59.999 ευρώ.
  Εξ αυτών, οι 151.923 υποθέσεις, που αφορούν συνολικά οφειλές ύψους 4,4 δισ. ευρώ, θεωρούνται «ενεργοί» οφειλέτες. Βέβαια, το ΔΝΤ εκφράζει επιφυλάξεις ως προς την κίνηση αυτή, εκτιμώντας, στην έκθεσή του για το ΚΕΑΟ που παρουσιάζει η Καθημερινή, πως το σχέδιο του ΟΑΕΕ θα πρέπει να επανεξετασθεί.
  Αλλοι 78.552 οφειλέτες με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ, τα οποία συνολικά ανέρχονται σε 153 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού θα μπορούσαν να διαβιβαστούν στη Φορολογική Διοίκηση.
  Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια, το ΔΝΤ έχει ενστάσεις, εκτιμώντας ότι αφενός δεν είναι αξιόπιστη η βάση δεδομένων του ΟΑΕΕ, αφετέρου η απόφαση διαβίβασης των μικρών οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση θα έχει ως συνέπεια να μη μεταφερθούν ποτέ στο ΚΕΑΟ όσοι δημιουργούν για πρώτη φορά οφειλή στον ΟΑΕΕ. Και αυτό, καθώς η πρώτη καθυστερούμενη εισφορά προς το Ταμείο δεν πρόκειται να είναι άνω των 5.000 ευρώ.
  Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο OAEE είχε στο χαρτοφυλάκιο οφειλετών του τον Ιούλιο, 391.647 οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ και συνολικό ύψος οφειλής της τάξης των 9,7 δισ. ευρώ.
  Το συνολικό «ενεργό χρέος», αυτό δηλαδή που μπορεί να εισπραχθεί, εκτιμάται στα 6,49 δισ. ευρώ.