Επιστολή Ε.Ε για τα αιολικά πάρκα (ΑΠ) της Εύβοιας
 •  
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή (10/7/2014) στην ελληνική κυβέρνηση στην οποία επισημαίνει τρεις παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ και ειδικότερα τα αδειοδοτημένα ΑΠ της Εύβοιας και της Κρήτης.

  Καταρχήν η ΕΕ διαπιστώνει ότι η ελληνική διοίκηση ενέκρινε το Χωροταξικό Σχέδιο των ΑΠΕ χωρίς να έχει εξακριβώσει εάν
   
   
   

   
  θα βλάψει την ακεραιότητα των περιοχών του δικτύου Natura. 
   
   
   

   
   
   
   
  Kατά δεύτερο λόγο η ΕΕ με παράδειγμα την Εύβοια και την Κρήτη κατηγορεί την χώρα μας ότι εγκρίνει μελέτες ΑΠ οι οποίες εξετάζουν μεμονωμένα τις επιπτώσεις ενός έργου χωρίς να αναλύουν τις αθροιστικές επιπτώσεις από την αλλεπίδραση του έργου με τα υπόλοιπα ΑΠ μιας περιοχής. 
   
   
   
   

   
   
  Αναφερόμενη η ΕΕ στην μελέτη των 8 ΑΠ της Εnel-Kοπελούζος παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων αφού δεν διατυπώνει πλήρεις και ακριβείς διαπιστώσεις και συμπεράσματα όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων εργασιών. 
   
   

   
  Ακόμη η ΕΕ εγκαλεί την χώρα μας ότι δεν απέστειλε τα στοιχεία και τις μελέτες όλων των ΑΠ που της ζητήθηκαν και τέλος την καλεί να απαντήσει στις παραπάνω παρατηρήσεις.
   

   
   
   
  Το ΔΣ θεωρεί την επιστολή της ΕΕ θετική εξέλιξη γιατί επιβεβαιώνει τις διαμαρτυρίες των τοπικών συλλόγων που εντός της χώρας αγνοούνται και λοιδωρούνται. 
   
   

  Η ΕΕ έστω και καθυστερημένα ξεκινάει τον έλεγχο της χώρας μας για παραβάσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠ και είναι πιθανό να οδηγήσει τη χώρα μας για μια ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

  Πάντως σε πρακτικό επίπεδο η προειδοποιητική επιστολή δεν έχει ισχύ να αναστείλει τα έργα που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. 
   

   

  Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας