Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων
 •  
  Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 8η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
  2. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Β τριμήνου και Α εξαμήνου 2014.

  3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.
   
  4. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός αντικαταστάτητου.
   
  5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Μεγάλο Βουνό Δ.Δ.Αλμυροποτάμου του Δήμου Στυρέων».
   
  6. Έγκριση προμηθειών Δήμου Καρύστου.
   
  7. Εξέταση αιτήσεων ιδιοκτητών ακινήτων περί μεταβίβασης οφειλών στους ενοικιαστές.
   
  8. Εξέταση αίτησης Μαληγιάννη Χρήστου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  9. Εξέταση αίτησης Ντασίου Σταματίας περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  10. Εξέταση αίτησης Μυλωνά Αστέρως περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  11. Εξέταση αίτησης Ματθαίου Κων/νου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  12. Εξέταση αίτησης Μπαλούρη Ελισσάβετ περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  13. Εξέταση αίτησης Κορολόγου Ελισσάβετ περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  14. Εξέταση αίτησης Ψαρρή Βασιλείου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  15. Εξέταση αίτησης Πηλιχού Ευαγγέλου περί μείωσης Δημοτικών Τελών.
   
  16. Εξέταση αίτησης Καντούτση – Σέρελη Κονδυλίας περί μείωσης Δημοτικών Τελών.
   
  17. Εξέταση αίτησης Σφυρίδη Ευαγγέλου περί μείωσης Δημοτικών Τελών.
   
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ