Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου
 •  

  Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 8η Οκτωβρίου 2014,ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  • 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
  • 2. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Β τριμήνου και Α εξαμήνου 2014.
  • 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.
  • 4. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός αντικαταστάτη του.
  • 5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Μεγάλο Βουνό Δ.Δ. Αλμυροποτάμου του Δήμου Στυρέων».
  • 6. Έγκριση προμηθειών Δήμου Καρύστου.
  • 7. Εξέταση αιτήσεων ιδιοκτητών ακινήτων περί μεταβίβασης οφειλών στους ενοικιαστές.
  • 8. Εξέταση αίτησης Μαληγιάννη Χρήστου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
  • 9. Εξέταση αίτησης Ντασίου Σταματίας περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
  • 10. Εξέταση αίτησης Μυλωνά Αστέρως περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
  • 11. Εξέταση αίτησης Ματθαίου Κων/νου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
  • 12. Εξέταση αίτησης Μπαλούρη Ελισσάβετ περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
  • 13. Εξέταση αίτησης Κορολόγου Ελισσάβετ περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
  • 14. Εξέταση αίτησης Ψαρρή Βασιλείου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
  • 15. Εξέταση αίτησης Πηλιχού Ευαγγέλου περί μείωσης Δημοτικών Τελών.
  • 16. Εξέταση αίτησης Καντούτση – Σέρελη Κονδυλίας περί μείωσης Δημοτικών Τελών.
  • 17. Εξέταση αίτησης Σφυρίδη Ευαγγέλου περί μείωσης Δημοτικών Τελών.
   
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ