Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου
 •  
  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρυστου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 20η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:



  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
   
  2. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.
   
  3. Κατανομή πιστώσεων ΑΠΕ.
   
  4. Έγκριση Έκθεσης εκκαθαριστή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Καρύστου
  (ΑΝΕΔΗΚ).
   
  5. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών Ομίλων Καρύστου και Μαρμαρίου.
   
  6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εφαρμογή της μελέτης για το έργο:«Βελτίωση υφιστάμενης οδού Πλατανιστός – Ποτάμι».
   
  7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευση στο Ποτάμι».
   
  8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Πολυποτάμου».
   
  9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης
  Στύρων».
   
  10. Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων κινητών τηλεφώνων του Δήμου Καρύστου.
   
  11. Εξέταση αίτησης Ρουκλιώτη Μαρίας περί τοποθέτησης καντίνας.
   
  12. Εξέταση αίτησης Ζέμπη Ζωής περί τοποθέτησης καντίνας.
   
  13. Εξέταση αίτησης Λαψάτη Νεκτάριου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  14. Εξέταση αίτησης Νικολάου Ελένης περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  15. Εξέταση αίτησης Ματθαίου Κων/νου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  16. Εξέταση αίτησης Μπαλούρη Ελισσάβετ περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  17. Εξέταση αίτησης Ψαρρή Βασιλείου περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  18. Εξέταση αίτησης Κρίσιλια Αθανασίου περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος
  ποσού
   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
   ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ