Για μία ακόμα φορά έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για τα αιολικά πάρκα
 •  

  Ερώτηση απηύθυνε ο βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τις παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην αδειοδότηση αιολικών πάρκων σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, μεταξύ των οποίων η Εύβοια και η Σκύρος.

  Για τις παραβιάσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, καθώς η αδειοδότηση πληθώρας επιμέρους αιολικών πάρκων γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις των έργων αυτών στις προστατευόμενες περιοχές της χώρας. 

  Επισημαίνεται ότι προειδοποιητική επιστολή εκ μέρους της Ευρ. Επιτροπής αποστέλλεται μόνο σε περιπτώσεις που η Ευρ. Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει τη διαδικασία παράβασης, η οποία συχνά συνεπάγεται και την επιβολή προστίμου στο κράτος-μέλος. 
   
  Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: 
   
  Κύριε Υπουργέ, 

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη με αριθμ. 2014/4073 C(2014)4713 προειδοποιητική επιστολή που απηύθυνε στη χώρα μας, διαπιστώνει σειρά παραβάσεων που αφορούν στην αδειοδότηση και λειτουργία αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Στην εν λόγω προειδοποιητική επιστολή προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πολλές καταγγελίες που αφορούν αιολικά πάρκα στη Σκύρο, στην Εύβοια, στην Κρήτη, στη Χίο, στη Λέσβο και στη Λακωνία. 

  Η Επιτροπή θεωρεί ότι ειδικά οι περιπτώσεις της Εύβοιας και της Κρήτης, όπου αναπτύσσονται πολυάριθμα ανεξάρτητα έργα, χωρίς να υπολογίζονται οι σωρρευτικές τους επιπτώσεις στο περιβάλλον, αναδεικνύουν το σημαντικό πρόβλημα της απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού για τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα. 

  Πράγματι, μία από τις καταγγελίες αφορά την υπάρχουσα και σχεδιαζόμενη εγκατάσταση 42 αιολικών πάρκων από διάφορες εταιρείες στην Εύβοια, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους οικότοπους και την άγρια πανίδα και χλωρίδα, καθώς δεν έλαβαν υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας τις σωρευτικές επιπτώσεις των διαφόρων έργων. 

  Είναι ενδεικτικό ότι, όπως προέκυψε από σχετική έρευνα, από το σύνολο των 427 ανεμογεννητριών που προβλέπεται να εγκατασταθούν σε αυτά τα αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα, οι 398 βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Αλλά και στην Κρήτη η εικόνα δεν είναι καλύτερη: από τις 579 ανεμογεννήτριες που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία, οι 505 είναι εντός περιοχών Natura 2000. 

  Στην προειδοποιητική επιστολή γίνεται μάλιστα αναφορά και σε αιολικό πάρκο συγκεκριμένης εταιρείας (της Damco Energy Α.Ε.), με την επισήμανση ότι η μελέτη της εν λόγω εταιρείας δεν συνεκτιμά τα αιολικά πάρκα που υπάρχουν ήδη στην Εύβοια, ενώ υπογραμμίζεται το γεγονός δεν υπάρχει κανένα κεφάλαιο και καμία λεπτομερής ανάλυση για το πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 40 αιολικά πάρκα στην ίδια περιοχή δεν αναμένεται να έχουν σωρευτικές επιπτώσεις στην περιοχή Natura. 

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ) διαμορφώνει μόνο ένα πολύ γενικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ΑΠΕ, «χωρίς ωστόσο να περιέχει επιχειρησιακές και ειδικές στρατηγικές κατευθύνσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο». 

  Στην επιστολή της μάλιστα η Επιτροπή αναγκάζεται να υπενθυμίσει την υποχρέωση των κρατών-μελών για παροχή εγγράφων, καθώς φαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής (ήδη από τα μέσα του 2012) για αντίγραφο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είχε εκπονηθεί για το έργο της Jaspers Energy, καθώς και για τις αντίστοιχες μελέτες που είχαν εκπονηθεί για όλα τα έργα που είχαν ήδη εγκριθεί. 

  Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι περιοχές στις οποίες αναφέρεται η προειδοποιητική επιστολή της Ευρ. Επιτροπής αποτελούν προστατευόμενες περιοχές ιδιαίτερης σημασίας, τυχόν δε προσφυγή της Ευρ. Επιτροπής στο Δικαστήριο θα έθετε εν αμφιβόλω σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματισθεί, ερωτάσθε: 

  - Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα μας με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ήδη αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα αλλά και όσα σχεδιάζεται να αδειοδοτηθούν; 

  - Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, προκειμένου να καταστεί σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία; 

  - Για ποιο λόγο υπήρξε ελλιπής η πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την αδειοδότηση των αιολικών πάρκων; 
   
  Ο ερωτών βουλευτής, 
  Συμεών Κεδίκογλου