Τη σύγκληση του Δ.Σ Καρύστου ζητά ο Νίκος Μανώλης για το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου στον πρώην Δήμο Στυρέων
 • Αίτηση προς το Δήμο Καρύστου υπέβαλλε στις 30 Οκτωβρίου 2014 ο Νίκος Μανώλης με θέμα τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου Καρύστου για την ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η δημοτική αρχή όσον αφορά το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου που έχει διενεργηθεί στον πρώην Δήμο Στυρέων από τους οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών.

  Η αίτηση στην οποία δεν έχουμε λάβει απάντηση μέχρι στιγμής, έχει ως εξής:
  "Κύριοι,

  Προς μεγάλη μου έκπληξη και αγανάκτηση, έλαβα γνώση μήνυσης που έχει υποβάλει εναντίον μου και εναντίον δημοτικών συμβούλων και υπαλλήλων του Δήμου, η πρώην Δήμαρχος Στυρέων κα. Σοφία Μούτσου για τη θητεία της οποίας έχει διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος και σας έχει γνωστοποιηθεί πόρισμα σχετικό, το οποίο ετέθη σε γνώση σας από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων σας.

  Έχει ήδη διαδράμει, αναλόγως της σοβαρότητας του θέματος και των συμφερόντων που διακυβεύονται για το Δήμο, μεγάλο διάστημα και δεν έχει περιέλθει σε γνώση μου να έχετε ενεργήσει το παραμικρό για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και τη δικαστική διεκδίκηση των χρηματικών ποσών που καταλογίζονται.

  Αποτέλεσμα της καθυστέρησης στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των υπευθύνων της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος, όπως αποδεικνύεται από το πόρισμα, είναι και η διακινδύνευση των συμφερόντων του Δήμου αλλά και ο απαράδεκτος διασυρμός του ονόματος μου όσο και των δημοτικών συμβούλων που περιλαμβάνει στη συκοφαντική μήνυσή της η κα. Μούτσου κι ακόμη περισσότερο των υπαλλήλων που συμπεριλαμβάνει σε αυτή, τους οποίους οφείλετε να προστατεύσετε από τα κακόβουλα υπονοούμενα της κας Μούτσου.

  Να σημειωθεί, ότι το πόρισμα καταλογίζει συγκεκριμένες ευθύνες σε πρόσωπα που διαχειρίστηκαν χρήματα του πρώην Δήμου Στυρέων.

  Φρονώ ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να συγκληθεί δημοτικό συμβούλιο για την ενημέρωση μας σχετικά με τις ενέργειες που σκοπεύετε να πράξετε, καθώς η καθυστέρηση από μέρους σας στη λήψη αποφάσεων, μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του Δήμου αφού όπως προκύπτει από το πόρισμα, το έλλειμμα (θετικό και αποθετικό), υπερβαίνει το ποσό των 4.000.000 € χωρίς καν ακόμη να έχει διενεργηθεί έλεγχος για τη ΔΕΥΑΣ και για το Σύνδεσμο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτίου Ευβοίας και εν τω μεταξύ εκκρεμούν διεκδικήσεις προς το Δήμο Καρύστου που σχετίζονται με τα καταλογισθέντα ποσά από το πόρισμα.

  Με τιμή
  Νικόλαος Ι. Μανώλης
  Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης"