Πράξεις απο-χαρακτηρισμού εκτάσεων το ανάγνωσμα
 •  
  1. Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης με το αρθ.14 Ν.998-79 (αρ. πρωτ. 3796-231120) ύστερα από αίτηση της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. στην περιοχή "Καραμπύλα ή Χύμι" Τ.Κ. Στουπαίων & Ακταίου, Δ.Ε. Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου. 
  https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ο0ΠΟΡ10-6ΟΧ/document.pdf
   
  2. Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης με το αρθ.14 Ν.998-79 (αρ. πρωτ. 3795-231103) μετά από αίτηση της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. στην περιοχή "Εξωστης" Τ.Κ. Νέων Στύρων, Ακταίου και Στουπαίων , Δ.Ε. Στύρων και Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου. 
   
  https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΝΠΕΟΡ10-ΝΓΖ/document.pdf 
   
  3. Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης με το αρθ. 14 Ν.998-79(αρ.πρωτ. 3794-231087)μετά από αίτηση της ΑΙΟΛΙΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. στην περιοχή "Γκάλοσι-Ρίκεζα" Τ.Κ. Στουπαίων, Δ.Ε. Μαμρμαρίου Δήμου Καρύστου. 
   
  https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΛ7ΟΡ10-Π4Ζ/document.pdf