Ειδική σήμανση σε όλα τα τουριστικά καταλύματα
 •  

  Ειδική σήμανση σε κάθε δωμάτιο θα πρέπει να έχουν πλέον όλα τα τουριστικά καταλύματα, ώστε να αποδεικνύεται ότι λειτουργούν νόμιμα.

  Η τροπολογία αυτή του υπουργείου Τουρισμού, ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

   

  Η ειδική αυτή σήμανση θα ακολουθεί την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του καταλύματος.

   
  Επιπλέον θεσμοθετείται η αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης της σήμανσης στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
   
  Ακόμη θεσμοθετείται η επιβολή κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Τουρισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα στην υποχρέωση επικόλλησης σε κάθε δωμάτιο του ειδικού θεωρημένου αυτοκόλλητο.