Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 •  Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 16η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   
  1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων για την νομική υποστήριξη τωνσυμφερόντων του Δήμου κατόπιν της Έκθεσης Διαχειριστικού Ελέγχου του πρώην Δήμου Στυρέων.

  2. Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο Δήμο μας.
   
  3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρύστου στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
   
  4. Λήψη απόφασης για την μετατροπή του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ σε Ανώνυμη Εταιρία, έγκριση σχεδίου καταστατικού του και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική του Συνέλευση.
   
  5. Αποδοχή χρηματοδοτήσεως για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
   
  6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
   
  7. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.
   
  8. Κατανομή πιστώσεων ΑΠΕ.
   
  9. Απευθείας μίσθωση μηχανημάτων έργου Δήμου Καρύστου έτους 2014.
   
  10. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βασικών υποδομών Πλατανιστού».
   
  11. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση τεχνικών έργων στη θέση Γαλλίδα».
   
  12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας Καψάλων (Βρύση – Νεκροταφείο)».
   
  13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Αντιά».
   
  14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτιώσεις οδικού δικτύου Πολυποτάμου».
   
  15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτιώσεις οδικού δικτύου Πολυποτάμου».
   
  16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εφαρμογή της μελέτης για το έργο: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Πλατανιστός – Ποτάμι».
   
  17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Μαρμαρίου».
   
  18. Υποκατάσταση Αναδόχου του έργου: «Αποχέτευση και Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Μαρμαρίου».
   
  19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποχέτευση και Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Μαρμαρίου».
   
  20. Έγκριση Προμηθειών Δήμου Καρύστου.
   
  21. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δ.Ε. Καρύστου.
   
  22. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας.
   
  23. Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
   
  24. Εξέταση αίτησης Ανδρέου Νεκτάριου περί χορήγησης άδειας παραγωγού για συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές.
   
  25. Εξέταση αίτησης Ανδρέου Παναγιώτη περί χορήγησης άδειας παραγωγού για συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές.
   
  26. Εξέταση αίτησης Πατσά Νικολέττα περί χορήγησης άδειας παραγωγού για συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές.
   
  27. Εξέταση αίτησης Λιώνη Ιωάννη περί αποκατάστασης οδού στην Τ.Κ. Στουπαίων.
   
  28. Εξέταση αίτησης Μανταλένας Τσέντα περί αναθεώρησης του τιμολογίου ύδρευσης των επιχειρήσεων και αναστολής ειδοποιητηρίων πληρωμής Τελών Ύδρευσης.
   
  29. Εξέταση αίτησης Τριανταφύλλη Σοφίας περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.
   
  30. Εξέταση αίτησης Σακελλαρίου Χρυσούλας περί απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη.