ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 •                                                                                                         ΚΩΣΤΑΣ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  17-12-2014 

  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Ο βουλευτής Κώστας Μαρκόπουλος επανεκατέθεσε την τροπολογία που αφορά την επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος που αντιμετωπίζουν κυρίως οι κάτοικοι της Νότιας Εύβοιας, σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 19  και Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

  Ο Κώστας Μαρκόπουλος ανταποκρίθηκε έμπρακτα για ακόμη μια φορά στο αίτημα των κατοίκων για επίλυση του προβλήματος. Αίτημα το οποίο εστάλη πρόσφατα και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αντώνη Σαμαρά με μορφή επιστολής η οποία ήταν υπογεγραμμένη από 1161 κατοίκους της περιοχής της Νότιας Καρυστίας.

  Η τροπολογία είχε κατατεθεί και τον προηγούμενο Ιούλιο αλλά τότε δεν έγινε μεν δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Νικόλαο Ταγαρά, είχε όμως αναγνωρίσει το πρόβλημα και είχε υποσχεθεί την επίλυση του σε επόμενο νομοσχέδιο. Οι κάτοικοι της Εύβοιας και εγώ προσωπικά αναμένουμε να κάνει πράξη την υπόσχεση του και αυτή την φορά να κάνει δεκτή την τροπολογία.

  Ακολουθεί το κείμενο της κατατεθείσας τροπολογίας:

   

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   

  «ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ – ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Άρθρο …..

  Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α)  «Περί προστασίας των δασών και  των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» ως ακολούθως:

  «Κατ’ εξαίρεσιν η διάταξις αύτη δεν ισχύει εις τας περιφέρειας των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Εύβοιας και των νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου, και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η προτεινόμενη προσθήκη στο οικείο άρθρο έχει ως σκοπό τον τερματισμό των αμφισβητήσεων του δικαιώματος ιδιοκτησίας επί των δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων στην περιοχή της νήσου Ευβοίας, καθώς και στην αποκατάσταση του δικαίου και στην αποφυγή περαιτέρω δοκιμασιών των κατοίκων αυτής.

  Το θέμα της ιδιοκτησίας των ανωτέρω εκτάσεων έχει ως ακολούθως:

  Η νήσος Εύβοια δεν περιήλθε στο Ελληνικό Κράτος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με δικαίωμα πολέμου, διότι δεν καταλήφθηκε από τον Ελληνικό απελευθερωτικό στρατό αλλά παραδόθηκε από τις οθωμανικές αρχές του νησιού στην Ελληνική Κυβέρνηση, με την υποχρέωση, η οποία περιελήφθη στο από 3-2-1830 πρωτόκολλο του Λονδίνου, να αγορασθούν όλα τα κτήματα των Οθωμανών υπηκόων (μεταξύ των οποίων και τα έχοντα χαρακτήρα δάσους ή δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης) από το Ελληνικό Κράτος. Το τελευταίο δεν είχε την δυνατότητα αυτή, με αποτέλεσμα μετά από υπόδειξη της Κυβερνήσεως, να τα αγοράσουν πολίτες, τόσο έλληνες όσο και ξένοι. Εξ αυτού άλλωστε του λόγου, για όλη την έκταση της νήσου Ευβοίας και για τα δάση και τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι κύριοι αυτών, έχουν τίτλους που παρουσιάζουν νομική ακολουθία έως το έτος 1885.

  Ειδικότερα στην πλειονότητα τους οι ιδιοκτήτες διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας που παρουσιάζουν αλληλουχία τουλάχιστον 160 και πλέον ετών, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώνει και τη φυσική εξουσίαση των εκτάσεων αυτών και οδηγεί αβίαστα στην εδραία πεποίθηση τους, ότι η κυριότητα των εκτάσεων αυτών τους ανήκει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί σειρά δεκαετιών τους  ιδιοκτήτες αυτούς, δεν τους είχε οχλήσει το Κράτος.

  Ακόμη και στην περίπτωση που οι εκτάσεις έχουν δασικό χαρακτήρα, δεν παύουν να ανήκουν σε ιδιώτες, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους αδιάκοπη σειρά συμβολαιογραφικών τίτλων, νομίμως μεταγραμμένων, που χρονολογούνται προ του έτους 1885, με αποτέλεσμα να αντλούνται σαφή δικαιώματα νομής και κυριότητας.

  Οι κάτοικοι δηλώνουν τις εκτάσεις που τους ανήκουν από τους προγόνους τους στις φορολογικές δηλώσεις τους και καταβάλλουν φόρους γι’ αυτές.

  Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι αποτελεί άδικη περιπέτεια για τους ιδιοκτήτες κατοίκους των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι επί σχεδόν δύο αιώνες φορολογούνταν και φορολογούνται για τα ακίνητα αυτά και πληρώνουν φόρους μεταβιβάσεως καθώς και τέλη και δικαιώματα μεταγραφών, η όποια όψιμη αμφισβήτηση της κυριότητας τους που έχει ως αποτέλεσμα να σύρονται αυτοί επί πολλών ετών στα Δικαστήρια για να επιβεβαιώσουν την κυριότητα τους. Δηλαδή καλούνται να καταβάλλουν μεγάλα ποσά, εντός οικονομικής κρίσης, προκειμένου να επιτύχουν διοικητική αναγνώριση της κυριότητάς τους, η οποία πηγάζει από σειρά τίτλων που φτάνει έως το 1885.

  Η όποια ως άνω όψιμη αμφισβήτηση προκαλεί στους πολίτες, εκτός της δικαιολογημένης αγανάκτησης τους, ανασφάλεια στις συναλλαγές και παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου.

  Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι με την διάταξη αυτή, εξαλείφονται και οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί που είχαν δημιουργηθεί στη περιοχή εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης των εκτάσεων ιδιοκτησίας των πολιτών και των εκτάσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών στην νήσο αυτή, που προήλθαν από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν. 3208/2003 όπου θεσπίστηκε ότι:

  « 10. Το δάσος Παγώντος, καθώς και τα υπόλοιπα δάση που κατέχονται από τους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς Διαχειρίσεως Αδιαίρετων Δασών του Νομού Ευβοίας, που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Ν. 1627/1939 (ΦΕΚ 190 Α) ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στους παραπάνω Συνεταιρισμούς, εφόσον υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας προ του έτους 1885. Τα εν λόγω δάση τα διαχειρίζονται οι Συνεταιρισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.»

  Στα πλαίσια της ασφάλειας δικαίου και προς άρση των όποιων αμφισβητήσεων και δικαστικών ενεργειών με την παρούσα διάταξη επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα με σεβασμό της ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερότητα των συναλλαγών, αποκλείει την ανατροπή από τα Κράτη καταστάσεων που δημιουργήθηκαν από πολίτες τους, χωρίς επί μακρά σειρά δεκαετιών να αντιδράσει το Κράτος και παγιώθηκαν ως ιδιωτικές περιουσίες που ευρύτατα προστατεύονται από το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.

  Τέλος επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν πρόσφατα στείλει επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αντώνη Σαμαρά, υπογεγραμμένη από 1161 κατοίκους, στην οποία επαναδιατυπώνουν την επιθυμία τους για την ψήφιση της ως άνω διάταξης, διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι αυτή δεν έγινε δεκτή κατά τη συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την 1 Αυγούστου 2014 και υπενθυμίζουν την δέσμευση του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Νικόλαου Ταγαρά από του βήματος της Βουλής για την επίλυση του προβλήματος.

   

  Αθήνα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

  Ο  καταθέτων βουλευτής 

  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ