''Αλλιως: Ελπίζουμε να μην βρεθούν προδομένοι για μια ακόμα φορά οι ιδιοκτήτες γης
  •  Ελπίζουμε να μην βρεθούν προδομένοι για μια ακόμα φορά οι ιδιοκτήτες γης αναφέρει σε ανακοίνωση της η Συμμετοχική Δημοτική Κίνηση του Δήμου Καρύστου ''Αλλιως': 


    ''Με αφορμή την επανακατάθεση της τροπολογίας για το φλέγον ζήτημα του ιδιοκτησιακού, θέλουμε να υπενθυμίσουμε την πάγια θέση μας για αμέριστη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημα των ιδιοκτητών γης της Νοτίου Ευβοίας για την επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος που αντιμετωπίζει ο τόπος μας.

    Το κράτος έπρεπε να είχε ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό χρόνια τώρα και να το είχε επιλύσει, δίχως μικροκομματικά παιχνίδια και διαρκείς υπαναχωρήσεις.   
    Ελπίζουμε να μην βρεθούν προδομένοι για μια ακόμα φορά!