Αλλιώς - Αντιπολίτευση με αποτέλεσμα
  •  Από τις 30 Οκτωβρίου 2014 η παράταξη μας κατέθεσε αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μείωση της τιμής του νερού και την υλοποίηση της απόφασης του ΔΣ για προστασία των ευπαθών ομάδων.


    Με χαρά διαπιστώσαμε στο χθεσινό ΔΣ ότι η διοίκηση του Δήμου ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας το οποίο είναι ταυτόχρονα και αίτημα όλης της κοινωνίας.

    Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης ταχθήκαμε υπέρ της μείωσης του κόστους ύδρευσης και το σώμα υιοθέτησε συγκεκριμένες προτάσεις μας για περεταίρω μειώσεις στα τιμολόγια των μικρών επαγγελματιών. 

    Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η άσκηση σοβαρής και υπεύθυνης αντιπολίτευσης από την μεριά μας λειτουργεί προς όφελος όλων των δημοτών.