Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου
 •  

  Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 11η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.


  2. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δ τριμήνου 2014.

  3. Ανανέωση σύμβασης εισπράξεων ταχυπληρωμής και έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρύστου και των ΕΛΤΑ.

  4. Έγκριση ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου και ορισμός υπολόγου.

  5. Γνωμοδότηση για την μεταβολή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2015-2016.

  6. Χωροταξική κατανομή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.

  7. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων Μύλων, Αετού και Καλυβίων περί οργάνωσης της αρδευτικής περιόδου έτους 2015.

  8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υπόθεση της απαλλοτρίωσης στην περιοχή του κόμβου εισόδου Αλμυροποτάμου.

  9. Συμπλήρωση της 395/2014 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου.

  10. Τροποποίηση της με αρ. 387/2014 Α.Δ.Σ. περί ορισμού της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια».

  11. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή για θέματα που αφορούν εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

  12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Μαρμαρίου».

  13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός και αλλαγή σωλήνωσης γεώτρησης Μαρμαρίου».
  14. Έγκριση προμηθειών Δήμου Καρύστου.

  15. Ανανέωση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην νομική βάση πληροφοριών «Νομοτέλεια».

  16. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά.

  17. Εξέταση αίτησης Μουτάφη Αικατερίνης περί αποκατάστασης δημοτικής οδού.

  18. Εξέταση αίτησης Μπαμπανιώτη Ευαγγέλου περί αποκατάστασης οδού στον οικισμό Καλυβίων.

  19. Εξέταση αίτησης Μακρυδάκη Στυλιανού περί επισκευής δρόμου στα Νέα Στύρα.

  20. Εξέταση αίτησης Μάγκου Κωνσταντίνου περί μείωσης Τελών Ύδρευσης.