Κάλεσμα της ΕΙΝΝΕΥΒ προς τους διευθυντές των Κ.Υ.ενόψει της συνάντησης με τον Aν.Υπ. Υγείας
  •  

    Η ΕΙΝΝΕΥΒ εν όψει της συνάντησης με τον αναπλ.Υπ. Υγείας Ξανθό στις 27.02.2015 καλεί στο γραφείο του Δ.Σ. της ΕΙΝΝΕΥΒ όλους τους συντονιστές δ/ντες των κλινικών του Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ή εκπροσώπους αυτών την Δευτέρα 16.02.2015 και ώρα 13.00 για καταγραφή των οξέων προβλημάτων των κλινικών.
    - Η ΕΙΝΝΕΥΒ εν όψει της συνάντησης με τον αναπλ.Υπ. Υγείας Ξανθό στις 27.02.2015 καλεί στο γραφείο του ΔΣ της ΕΙΝΝΕΥΒ όλους τους δ/ντες των Κ.Υ της Εύβοιας ή εκπροσώπους αυτών την Τετάρτη 18.02.2015 και ώρα 13.00 για καταγραφή των οξέων προβλημάτων των ΚΥ της Εύβοιας

    ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ