Συνεργασία των Διοικητών των Νοσοκομείων Καρύστου και Κύμης
 •  

  Κοινό Δελτίου Τύπου Νοσοκομείων Καρύστου και Κύμης.

  Η συνεργασία των Διοικητών των Νοσοκομείων Καρύστου και Κύμης κυρίων Αναστάσιου Μίχα και Ευάγγελου Χατζημαργαρίτη αντίστοιχα απέδωσε τα μέγιστα και οδήγησε στην βελτίωση ενός πολύ σημαντικού και διαχρονικού προβλήματος της λειτουργίας των δύο Νοσοκομείων, την ενίσχυση της εφημεριακής τους κάλυψης.

  Πρόσφατα τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί από το Κρατικό Προϋπολογισμό για την εφημέρευση των δύο Νοσοκομείων ήταν μειωμένα κατά 30%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μη ασφαλή ετοιμότητα των δύο Νοσοκομείων.

   
  Οι συντονισμένες όμως ενέργειες που έγιναν τόσο προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια όσο και προς το Υπουργείο Υγείας, η παράθεση των ιδιόμορφων γεωγραφικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών των περιοχών, η έκθεση αποδοτικότητας των Νοσοκομείων, η ανάλυση των Υγειονομικών δυνατοτήτων και της φύσης των περιστατικών που αντιμετωπίζονται, καθώς και η ενημέρωση για τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν και τα δυο Νοσοκομεία από τα μειωμένα εγκεκριμένα κονδύλια, επέφεραν το θετικό αποτέλεσμα. 
   
  Οι εφημερίες πλέον θα καλύπτονται στο μέγιστο καθώς τροποποιήθηκαν τα εγκεκριμένα κονδύλια βάσει των αναγκών των Νοσοκομείων, ενισχύονται τα περιφερειακά ιατρεία και βελτιώνεται ο βαθμός ετοιμότητας του κάθε Νοσοκομείου. 
   
   
  Επόμενος στόχος των Διοικητών των Νοσοκομείων της Εύβοιας, όσο αφορά το ιατρικό προσωπικό και την ετοιμότητα των Νοσοκομείων είναι η περαιτέρω στελέχωση και ενδυνάμωση στην δευτεροβάθμια περίθαλψη ασθενών ώστε να παρέχονται περισσότερες και πιο εξειδικευμένες Υπηρεσίες Υγείας και να αποτρέπονται οι μετακινήσεις των ασθενών σε άλλα Νοσοκομεία.