Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες συναντήσεις του προεδρείου της ΕΙΝΝΕΥΒ
 •  

  Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες συναντήσεις του προεδρείου της ΕΙΝΝΕΥΒ τόσο με τις κλινικές του Γ.Ν.Χαλκίδας,εν όψει της συνάντησης  με την ηγεσία του υπ.Υγείας, όσο και με τις αντιπροσωπείες των  ΚΥ. Το παρόν έδωσαν οι περισσότερες κλινικές του Γ.Ν. Χαλκίδας και η συντριπτική πλειοψηφία των ΚΥ της Εύβοιας.

  Τα Νοσοκομεία Κύμης και Καρύστου συμμετείχαν με την αποστολή υπομνημάτων. Η ΕΙΝΝΕΥΒ συμπεριέλαβε στο 80 -σέλιδο υπόμνημά της τα υπομνήματα των κλινικών και των ΚΥ τα οποία επικαιροποιούν και υπογραμμίζουν τα φλέγοντα προβλήματα και τις άμεσες προτεραιότητες των Κλινικών ,των τμημάτων και των δομών της Δημόσιας Υγείας της Εύβοιας.

  Το προεδρείο της ΕΙΝΝΕΥΒ δεσμεύεται να εγχειρήσει στην ηγεσία του υπ.Υγείας τα αιτήματα,αλλά και να μεσολαβήσει για την πλήρη ικανοποίηση των δικαίων αυτών αιτημάτων. Παράλληλα δεν θα πάψει να εργάζεται και να οργανώνει την δράση της με σκοπό την πλήρη δικαίωση των αγώνων και των προσδοκιών τόσο των Ιατρών όσο και του Λαού μας. 
  Συνεχίζουμε......  
   
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ  
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ