Τα αρχαία νομίσματα της Καρύστου
 •  

  Η κοπή νομισμάτων στην Κάρυστο άρχισε από το 480 π.Χ. και συνεχίστηκε μέχρι το 427 π.Χ., οπότε απαγορεύτηκε η κοπή από τους Αθηναίους, ενώ επιβλήθηκαν τα αθηναϊκά μέτρα και σταθμά. Το ίδιο ίσχυσε και στη Μακεδονική διοίκηση.

  Στην μπροστινή όψη τα νομίσματά της έφεραν συνήθως κεφαλή βοδιού ή μοσχαριού σε διάφορες παραστάσεις, κεφάλι Ηρακλή, Δία, Απόλλωνα, Ήρας με πέπλο, Ποσειδώνα, Διονύσου νεαρού, Αντιόχου Γ' σαν Απόλλωνα. Στην πίσω όψη έφεραν τετράγωνο έγκοιλο, μέσα στο οποίο υπήρχε κόκκορας. Τα νομίσματά της έφεραν επίσης τον ταύρο σε διάφορες παραστάσεις, ως αναφορά στη λατρεία της Ήρας.

  Επίσης φέρουν δέντρα, φοινικα, δελφίνι με τρίαινα, Νίκη πάνω σε άρμα και ναό με ανοιγμένες τις φτερούγες του
   
  Στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. η Κάρυστος εξέδωσε σειρά χρυσών νομισμάτων με την κεφαλή του Ηρακλή, γεγονός που μαρτυρεί την οικονομική της ευρωστία. Χρυσά νομίσματα εξέδωσε και το 196 π.Χ..
   
  Εξακολούθησε την κοπή νομισμάτων στα αυτοκρατορικά Ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι το 70 π.Χ., που έπαψε και η φαινομενική ανεξαρτησία της. Στη Ρωμαιοκρατία κυκλοφόρησαν νομίσματα στην εποχή των αυτοκρατόρων Νέρωνα, Τραϊανού και Αντωνίου. Την εποχή αυτή τα νομίσματα φέρουν στην πίσω όψη την κεφαλή του Ποσειδώνα, ως προστάτη της πόλης, επειδή ήταν παραθαλάσσια.