Αλλιώς - Κοινωνικό Σπουδαστήριο στην Κάρυστο
  •  Στα πλαίσια της προσπάθειας υποστήριξης οικονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας, ανακοινώνουμε τη λειτουργία «Κοινωνικού Σπουδαστηρίου», καθώς θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την ίση πρόσβαση όλων των μαθητών στη γνώση και την παιδεία. 


    Υπό την αιγίδα της Συμμετοχικής Δημοτικής Κίνησης «Αλλιώς», θα λειτουργήσει άμεσα, εθελοντικά, «Κοινωνικό Σπουδαστήριο» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

    Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και συγκεκριμένα σε μαθητές με γονείς άνεργους, πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
     
    Τις επόμενες μέρες θα γνωστοποιηθούν λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας και εγγραφής μαθητών.