Ξεκινουν οι εγγραφές του Κοινωνικού Σπουδαστήριου Καρύστου
 •  

  Ξεκινουν οι εγγραφές του Κοινωνικού Σπουδαστήριου Καρύστου

   

  Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Σπουδαστήριου Καρύστου που θα λειτουργήσει από τις 20-04-2015 στη διεύθυνση Όθωνος & Οδυσσέως 57. Πληροφορίες και εγγραφές στο τηλ. 6977609226.
   
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
  Το Κοινωνικό Σπουδαστήριο υποστηρίζεται οργανωτικά και γραμματειακά αποκλειστικά και μόνο από εθελοντές. 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  Το Κοινωνικό σπουδαστήριο λειτουργεί απογευματινές ώρες που θα οριστικοποιηθούν ανάλογα με τους μαθητές και τους καθηγητές.


  Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο μαθητή και εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις. 
   • Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται έγκαιρα στο μάθημα, την ακριβή ώρα έναρξης του μαθήματος. 
   • Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. 
   • Οφείλουν να ενημερώνουν για τυχόν απουσία ή διακοπή της συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
   • Μαθητές με δύο (2) συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
   • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται, να φροντίζουν και να επιμελούνται το χώρο στον οποίο στεγάζεται το Κοιν. Σπουδαστήριο. 
   • Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των παιδιών τους. 
   • Το Κοιν. Σπουδαστήριο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των μαθητών οι οποίοι παρακωλύουν συστηματικά το εκπαιδευτικό έργο ή επιδεικνύουν διαρκώς απρεπή συμπεριφορά στους εκπαιδευτικούς και το έργο τους. 

  ΠΑΡΟΧΕΣ 
  Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοιν. Σπουδαστηρίου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 

   • Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές γυμνασίου. 
   • Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 
   • Προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. 
  ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
   • Αρχαία Ελληνικά 
   • Γλώσσα-Έκθεση 
   • Μαθηματικά 
   • Φυσική-Χημεία 
   • Βιολογία 
   • Λατινικά 
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
   • Αίτηση ένταξης στο Κοιν. Σπουδαστήριο/Δήλωση των μαθημάτων που ο μαθητής επιθυμεί να παρακολουθήσει. 
   • Δικαιούχοι του Κοιν. Σπουδαστηρίου είναι οι μαθητές οι οποίοι προέρχονται από τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες (άποροι, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ) και αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση από άλλη πηγή. 
  Το Κοιν. Σπουδαστήριο δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τα ιδιωτικά φροντιστήρια αλλά γίνεται αρωγός των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών και λειτουργεί συμπληρωματικά. 

  ΑΡΧΕΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ 
  Στο Κοιν. Σπουδαστήριο τηρούνται τα εξής έντυπα. 

   • Παρουσιολόγιο μαθητών. 
   • Αιτήσεις μαθητών και φάκελος ανά μαθητή. 
   • Αιτήσεις εθελοντών εκπαιδευτικών. 
   • Ενημερωτικό βιβλίο. 
  Υπεύθυνη οργάνωσης και λειτουργίας του Κοιν. Σπουδαστηρίου είναι η Κα Γιαννοπούλου Στρατούλα, φιλόλογος, και εθελοντές καθηγητές οι Κυρίες και Κύριοι 
   • Μπαζιώτη Βασιλική 
   • Χρηστίδης Βύρων 
   • Μπαλτάς Ιωάννης 
   • Αλεξανδρή Ιωάννα κ.α. 
  Το Κοινωνικό Σπουδαστήριο λειτουργεί στη διεύθυνση Όθωνος & Οδυσσέως 57 και τα μαθήματα αρχίζουν στις 20-04-2015 (προετοιμασία για τις εξετάσεις). 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6977609226
   
  Συμμετοχική Δημοτική Κίνηση «Αλλιώς»