Αλέκος Αλούκος: Τοπικό σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Δήμο Καρύστου
 •  

  Αγαπητοί Συνδημότες - Εν όψει της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 16 Απριλίου 2015 για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, σας ενημερώνω εν συντομία για τα βασικά σημεία της πρότασης.

  Ο Δήμος Καρύστου, συμμετέχει στο Σύνδεσμο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας μαζί με το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, οι οποίοι (Δήμοι) συνθέτουν την 5η διαχειριστική ενότητα Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. η οποία ανήκει στον Φο.Δ.Σ.Α. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 

  Η απόθεση των απορριμμάτων των γινόταν (γίνεται) σε τοπικούς ΧΑΔΑ. Τα ήδη ενταγμένα (εγκεκριμένα) έργα του Συνδέσμου μας περιλαμβάνουν 
            α. την αποκατάσταση των τριών ενεργών ΧΑΔΑ στους 2 Δήμους του Φο.Δ.Σ.Α.,
          β. την κατασκευή ενός ΣΜΑ και μιας Μονάδας Κομποστοποίησης στο Δήμο Καρύστου και δύο ΣΜΑ στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.
  Το έργο του ΣΜΑ Καρύστου και της μονάδας Κομποστοποίησης δημοπρατείται στις 21 Απριλίου 2015.

  Έτσι η διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας θα γίνεται με τρόπο που απαιτεί η Ευρωπαική και η Ελληνική νομοθεσία.

  Εν όψει της αναθεώρησης του υπάρχοντος ΠΕ.Σ.Δ.Α , σύμφωνα με το νόμο 4042/12 προωθούμε ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων με
  • α. την ανάπτυξη όλων των διακριτών ρευμάτων αποβλήτων που προβλέπονται από το νόμο 2939/2001 (της Ανακύκλωσης)
  • β. την οικιακή Κομποστοποίηση
  • γ. τη δημιουργία Πράσινων Σημείων
  • δ. τη διαχείριση Αδρανών Υλικών
  • ε. Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κ.λ.π.έτσι ώστε να εντάξουμε τις δράσεις αυτές στο συνολικό προγραμματισμό του περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.
  Το πρόγραμμα προβλέπει τη μεταφορά των απορριμμάτων και των Ανακυκλώσιμων υλικών (δράση που ήδη λειτουργεί σε συνεργασία με το αδειοδοτημένο σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών ΕΕΑΑ), στο ΧΥΤΥ και την ΜΕΑ Χαλκίδας για την περαιτέρω διαδικασία επεξεργασίας.

  Πρέπει να γνωρίζετε ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι μεγάλες αποστάσεις των περιφερειών του Δήμου μας, από τον υπό δημοπράτηση ΣΜΑ (φθάνουν και τα 55 χιλιόμετρα), αλλά και από το χώρο απόθεσής των αποβλήτων, δηλαδή τη Χαλκίδα (120 χιλιόμετρα περίπου).

  Αυτό σημαίνει δυσβάστακτο κόστος για τα πενιχρά οικονομικά του Δήμου μας.

  Επομένως για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα χρειαζόμαστε τη στήριξη του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Με αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε, και ευελπιστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

  Βεβαίως μπορείτε να κάνετε και τις δικές σας προτάσεις ώστε να τις εντάξουμε στη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο 
   
  Αλέξανδρος Αλούκος
  Δημ. Σύμβουλος Καρύστου
   
  Επεξηγήσεις:

  Φο.Δ.Σ.Α Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
  ΣΜΑ Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
  ΠΕ.Σ.Δ.Α Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων
  ΧΑΔΑ Χώρος Ανεξέλεκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
  ΧΥΤΥ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
  ΜΕΑ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων