Αντικαταστήσεις αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων
  •  

    Με Απόφαση του Δημάρχου Λ. Ραβίολου αντικαθιστά τους Αντιδημάρχους 1. Περιβάλλοντος και 2. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας ως εξής:

    1. Αντικαθιστά τον Αντιδήμαρχο Πολυχρόνη Πολυχρονίου και Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Δημοτικό Σύμβουλο Καρύστου Κων/νο Διγαλέτο αναπληρωτή του Δημάρχου, στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

    2. Αντικαθιστά τον Αντιδήμαρχο Κων/νο Διγαλέτο και Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας και κατά τόπον αρμόδιο για την Κοινότητα Καφηρέα Δημοτικό Σύμβουλο Πολυχρόνη Πολυχρονίου την αρμοδιότητα του Προέδρου της επιτροπής Ποιότητας Ζωής