Άγρια φυτά της Καρυστίας. The Karystos Cultural Exchange.
 •  
  Η Ομιλία θα γίνει και στις δυο γλώσσες και όλοι θα μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε πολύ χρήσιμα πράγματα.
  Στο ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ στις 3 του ΜΑΗ, ο Δημήτρης Μπαγιάτης μιλάει για τα άγρια φυτά της Καρυστίας και τις ιδιότητες τους.

  The Karystos Cultural Exchange is please to announce that we will have another talk at the Galaxy Hotel this coming Sunday evening, May 3rd. It is entitled:
   


   "Wild Plants of the Karystia"
    
   Dimitri Bagiatis will talk about a selection of wild plants found in the Karystia, many of which are thought to have medicinal properties. Afterwards, he will entertain questions about the wildflowers you may have found on your walks around Karystos. 

  He will be speaking both in English and in Greek and so we would ask you to invite all of your Greek friends to attend who would like to learn more about  wild plants in this area.

  We look forward to seeing you next Sunday.

  Warmest regards,

  Manuel Theodore
  Elizabeth Nead