Δήμος Καρύστου:Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για άδεια απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
 •  Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΔΠ005159/586βέξ2015/7-4-2015 για την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ.

  Καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες που ασκούν δραστηριότητα σε όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις , κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής κτλ και θέλουν να κάνουν χρήση του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν της επιχείρησής τους, όπως υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο έως την 12 Μαίου 2015 για να τους χορηγηθεί η άδεια χρήσης. 


  Η παρούσα παραχώρηση δεν αφορά χώρους αρμοδιότητας ΟΛΝΕ.

                                                                        
   

                                                                              Ο  Δήμαρχος Καρύστου

                                                                                  Ραβιόλος Ελευθέριος