Το Αλλιώς! για τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου Καρύστου
 •  
  Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου είχαμε κάνει λόγο για την ανάγκη περιορισμού των απευθείας αναθέσεων.

  Κατανοούμε την ευελιξία που προσφέρει η δυνατότητα του να αναθέτεις με απόφαση Δημάρχου απευθείας σε κάποιον να εκτελέσει μία εργασία ή να προμηθεύσει με κάποιο υλικό τον Δήμο, η πρακτική αυτή όμως μπορεί να δημιουργήσει και διάφορες αδικίες. 


  Στον αντίποδα αυτής της πρακτικής, είχαμε προτείνει τη δημιουργία ενός μητρώου επαγγελματιών στο οποίο θα μπορεί να ανατρέχει η διοίκηση κάθε φορά που θα κρίνει σκόπιμο να αναθέσει απευθείας μια προμήθεια ή εργασία.
   
  Η πρόταση μας αυτή δεν εισακούστηκε και τώρα, φυσιολογικά, δημιουργούνται διάφορες απορίες. 
   
  Για παράδειγμα, ποιός είναι αυτός ο Καραγιάννης από τα Σπάτα και για ποιό λόγο του αναθέτουμε διαρκώς την προμήθεια λαμπτήρων και τη συντήρηση των φωτιστικών ακόμα και στον Καβοντόρο; 
   
  Επίσης, δεν υπάρχει κάποιος, εντός των ορίων του Δήμου μας, που θα μπορούσε να αντικαταστήσει λαμπτήρες (κοινώς να αλλάξει λάμπες) και αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε στον Τσιόλια που εδρεύει στην... Πάτρα;
   
  Σχετικές αποφάσεις από τη «Διαύγεια»: