Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρύστου
 •  

  Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 14η Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   
  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
   
  2. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Α τριμήνου 2015.
   
  3. Ενέργειες για την διάσωση και ανανέωση των νεαρών δενδρυλίων του καστανόλογγου της Όχης.
   
  4. Διοργάνωση εμποροπανήγυρης στον οικισμό Μαρμαρίου.
   
  5. Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Καρύστου καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
   
  6. Καθορισμός χώρων για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας.
   
  7. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Καρύστου προς δημοπράτηση της χρήσης τους.
   
  8. Επιλογή υδρονομέων για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο.
   
  9. Τροποποίηση της 278/2013 Α.Δ.Σ. και αλλαγή του Επιβλέποντος Μηχανικού της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ν. 2508/1997 Δήμου Καρύστου (καποδιστριακού)».
   
  10. Τροποποίηση της με αρ. 5/2015 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μεσοχωρίων».
   
  11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εφαρμογή της μελέτης για το έργο: Βελτίωση υφιστάμενης οδού Πλατανιστός - Ποτάμι».
   
  12. Έγκριση προμηθειών και εργασιών Δήμου Καρύστου.
   
  13. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Καμένα Καλύβια Ν. Στύρων.
   
  14. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Λιμιώνα Τσακαίων.
   
  15. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Δήλισο Ν. Στύρων.
   
  16. Ορισμός μελών Επιτροπής Επισκευής Οχημάτων.
   
  17. Εξέταση αίτησης Συλλόγου «Χέρι – Χέρι» περί οικονομικής επιχορήγησης.
   
  18. Εξέταση αίτησης Ναυτικού Ομίλου Καρύστου περί οικονομικής επιχορήγησης.
   
  19. Εξέταση αίτησης Αθλητικού Σωματείου «CASTELLO ROSSO» περί οικονομικής επιχορήγησης.
   
  20. Εξέταση αίτησης Καζάλα Χρυσάνθης περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή.
   
  21. Εξέταση αίτησης Χουχουλή Ευτυχίας περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
   
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ