Γιάννης Μανώλης: Ελλιπής διαχείριση υδάτων και προβληματισμός για τη δημόσια υγεία
 •  

  Η τακτική παρακολούθηση των πόσιμων υδάτων και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, αποτελεί βασική προτεραιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η οδηγία - πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=F1AF2ARLHmo%3D&tabid=248&language=el-GR ) και η κείμενη εθνική νομοθεσία ορίζουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων.

  Το υπουργείο Υγείας, μάλιστα, με σχετική εγκύκλιο (αρ.πρωτ.: ΔΥΓ2/οικ42736/16-5-2014), υπογραμμίζει ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ και ορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την παρακολούθηση των υδάτων και τη δημοσιοποίηση των  αποτελεσμάτων.

  Η παράβαση των ρυθμίσεων της παραπάνω εγκυκλίου συνεπάγεται διοικητικό, πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο για τους παραβάτες.

  Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε θεσπίσει το απαραίτητο πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης και τακτικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων για την ποιότητα των πόσιμων υδάτων (βλ. εδώ http://www.dimoskarystou.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=228). Επιπλέον, γινόταν τακτική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης (βλ. εδώhttp://www.dimoskarystou.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemid=224 ). 

   
  Το ερώτημα είναι γιατί η παρούσα δημοτική αρχή σταμάτησε, από τότε που ανέλαβε, να δημοσιοποιεί τα στοιχεία (δεν μπορώ ούτε καν να φανταστώ ότι δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι).
   
  Γιατί δεν τα αναρτούν στην ιστοσελίδα του δήμου, όπως γινόταν μέχρι πέρυσι και όπως ορίζει η νομοθεσία;

  Πώς οι ενδιαφερόμενοι θα τα δουν;

  Πώς θα βεβαιωθούμε για την ποιότητα του νερού που πίνουμε και, εν όψει της θερινής περιόδου, για την ποιότητα των νερών που κολυμπάμε; 
   
  Η προστασία της δημόσιας υγείας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Και, δυστυχώς, η δημοτική αρχή Καρύστου στον συγκεκριμένο ευαίσθητο τομέα παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση.
   
  Με εκτίμηση,
  Γιάννης Μανώλης