Ένα ακόμα έτος θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στην Εύβοια.
 •  Η επιστολή του έχει ως εξής

  Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στην Εύβοια, όπως έχω αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου μου στις 13-10-2014, πετύχαμε να χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και θα συνεχίσουν να λειτουργούν, με την προϋπόθεση ότι η παρούσα κυβέρνηση θα συνεχίσει να διαθέτει τους ανάλογους εθνικούς πόρους.

  Η Εύβοια μαζί με την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο είχε εξαιρεθεί από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ για την λειτουργία των ΚΔΒΜ.
  Το προηγούμενο καλοκαίρι με προσωπικές μου ενέργειες, μόνος από την Εύβοια, αλλά και βουλευτές άλλων περιοχών που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα, πιέσαμε το υπουργείο Παιδείας ώστε να επιτευχθεί η χρηματοδότηση και συνέχιση λειτουργίας τους. Πετύχαμε η λειτουργία τους να ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 9 και η χρηματοδότησης τους να γίνεται από εθνικούς πόρους.

  Αυτή τη στιγμή πρόβλημα συνέχισης λειτουργίας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης έχουν τα ΚΔΒΜ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αφού η κυβέρνηση παλινωδεί χωρίς συγκεκριμένη ευρωπαϊκή κατεύθυνση, χωρίς προγράμματα γέφυρες και διακινδυνεύοντας το επόμενο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο.

  Στην Εύβοια τα ΚΔΒΜ όπως έχουν διαβεβαιώσει και στελέχη του υπουργείου Παιδείας θα συνεχίσουν να λειτουργούν για τουλάχιστον ακόμα ένα έτος.
  Απαραίτητη προϋπόθεση η παρούσα κυβέρνηση να μη βάλει χέρι και σε αυτά τα χρήματα για να εξυπηρετήσει άλλες ανάγκες της, ώστε να διατηρηθεί η ομαλή πορεία χρηματοδότησης της λειτουργία των ΚΔΒΜ στην Εύβοια, την οποία με συντονισμένες ενέργειες και δυσκολία, είχα εξασφαλίσει από την προηγούμενη κυβέρνηση.