Μελισσοκομικός Σύλλογος Καρύστου "Δ.Ρήγα"
 •  

  Ο μελισσοκομικός σύλλογος, συνεχίζει το έργο των πρωτεργατών, οι οποίοι με τις γνώσεις και εμπειρίες τους είναι απολύτως απαραίτητοι να είναι παρόντες στις προσπάθειες των νέων μελών.
  Προσπαθεί συμφωνά με τον σκοπό ίδρυσης του να προωθεί και επιλύει κοινά επαγγελματικά προβλήματα ιδιαιτέρα εκείνα που αφορούν στην παραγωγή-διακίνηση και βελτίωση της ποιότητας και προστασίας των μελισσοκομικών προϊόντων.
  Μελετά και εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες προτάσεις για την προστασία της μελισσοκομικής χλωρίδας και την συστηματική ανάπτυξη της μελισσοκομίας του τόπου μας.

  Το σημερινό Δ.Σ. απαρτίζετα από:
  Πρόεδρο- Παντελής Κων/νος
  Αντιπρόεδρο- Λαψάτης Κων/νος
  Γραμματέα- Νικολάου Νικόλαος
  Ταμία- Στελιέτος Απόστολος
  Μέλη- Καραγκούνης Γεώργιος, Μούτσης Δημήτριος, Τρύπας Κων/νος