Επιστολή του προέδρου Νοσ. Ιατρών Εύβοιας στην 5η ΥΠΕ για την καθυστέρηση πληρωμών
 •  

   

  Επιστολή προς την 5η ΥΠΕ απέστειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Εύβοιας Αντώνιος - Πάρις Σώτος για την καθυστέρηση της αποπληρωμής των εφημεριών των Νοσοκομειακών Ιατρών της 5ης ΥΠΕ αλλά ιδίως των Κέντρων Υγείας  Κον Νέστορα Αντωνίου  Διοικητή 5ης ΥΠΕ

  Κε Διοικητά,
  Με την παρούσα σας γνωρίζω την απαράδεκτη καθυστέρηση της αποπληρωμής των εφημεριών όλων των Νοσοκομειακών Ιατρών της 5ης ΥΠΕ αλλά ιδίως των ΚΥ που ανήκουν στην αποκλειστική σας ευθύνη όπως ο νόμος για το ΠΕΔΥ πλέον ορίζει.

  Είναι αδύνατον να φανταστούμε ότι οι Ιατροί των ΚΥ αποτελούν Ιατρούς Β ΄κατηγορίας όσον αφορά το θέμα της μισθοδοσίας τους που ενώ προσφέρουν ανυπολόγιστη βοήθεια στο Δημόσιο σύστημα Υγείας , η πολιτεία ,με ευθύνη της προηγούμενης ηγεσίας του Υπ .Υγείας , τους απέκοψε από το υπόλοιπο ΕΣΥ , παραδίδοντάς τους σε ανύπαρκτες υποδομές των ΥΠΕ που ουσιαστικά δεν λειτουργούν.

  Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση επίλυση του θέματος της μισθοδοσίας των Ιατρών των ΚΥ έστω και με την επιστροφή τους στην μισθοδοτική μέριμνα των Νοσοκομείων , οριστικά ή και πορσωρινά ,μέχρι την πλήρη λειτουργία της Α΄βάθμιας ΦΥ που σήμερα παραμένει δυστυχώς υπολειτουργούσα.

                                                              Χαλκίδα, 21.05.2015

  Με εκτίμηση,
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΙΝΝΕΥΒ)