Ομόφωνα δεκτή η πρόταση του "Αλλιώς! για πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Καρύστου
 •  

  Μετά από αίτημα που κατέθεσε η τοπική σύμβουλος Σοφία Χουντάση για λογαριασμό της Συμμετοχικής Δημοτικής Κίνησης «ΑΛΛΙΩΣ» προς το συμβούλιο της Δ.Κ. Καρύστου, έγινε ομόφωνα δεκτή η πρόταση μας για πιλοτική πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού (οδός Κριεζώτου) της Καρύστου.
   

  Το συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά στην πρόταση μας, με σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων όλων των παρατάξεων και παρέπεμψε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριστικήαπόφαση.

   


  Ελπίζουμε ότι το ζήτημα θα είναι στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. και τα μέλη του θα αποφασίσουν να υλοποιήσουν την απόφαση.