Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου
 •  

  Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου Καρύστου θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
   
  1. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ. 

  2. Κατανομή πιστώσεων ΑΠΕ. 

  3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Μαρμαρίου». 

  4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Νέος καταθλιπτικός αγωγός από τελικό αντλιοστάσιο προς ΒΙΟ.ΚΑ Καρύστου».
   
  5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδός Κάψαλα – Νημποριό». 

  6. Αντικατάσταση επιβλέποντος για την μελέτη: «Αναθεώρηση - Επέκταση σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου». 

  7. Αντικατάσταση επιβλέποντος για την μελέτη: «Επέκταση σχεδίου πόλεως Ν. Στύρων».

  8. Αντικατάσταση επιβλέποντος για την μελέτη: «ΣΧΟΟΑΠ Στύρων – Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής οικισμού Παναγιάς Αλμυροποτάμου». 

  9. Εκκίνηση διαδικασίας για ένταξη στο σχέδιο πόλης του Ο.Τ. 236, με βάση την απόφαση του ΣτΕ και αποστολή στην Περιφέρεια για έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης. 

  10. Ανασύνταξη φακέλου για την οριστικοποίηση και υποβολή της Β1 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρύστου. 

  11. Ορισμός μελών Επιτροπής που θα εξετάσει την ονοματοδοσία ανωνύμων οδών. 

  12. Έγκριση σύνδεσης γραμμής internet στο αγροτικό ιατρείο Αλμυροποτάμου. 

  13. Εξέταση αιτήσεων χορήγησης αδειών υπαίθριου εμπορίου πώλησης βιβλίων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

  14. Εξέταση αιτήσεων χορήγησης αδειών παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

  15. Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυποτάμου περί επιχορήγησης. 

  16. Εξέταση αίτησης Αθλητικού Σωματείου «CASTELLO ROSSO» περί ανάκλησης της με αρ. 59/2015 Α.Δ.Σ. 

  17. Εξέταση αίτησης Αθλητικού Συλλόγου «Δράκοι Νότιας Εύβοιας» περί επιχορήγησης. 

  18. Εξέταση αίτησης Σαρλάνη Στυλιανής περί έγκρισης κατασκευής ξύλινης εξέδρας. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ