Αυτό είναι το νέο μνημόνιο – Δείτε τι υπέγραψαν και τι έρχεται!
 •  

  Δείτε το νέο μνημόνιο που υπαγόρευσαν οι δανειστές και υπεγράφη από την Ελληνική κυβέρνηση.

  Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών εκκινεί τις διαπραγματεύσεις για νέο πρόγραμμα της Ελλάδας από τον ESM.

  Για να συμβεί αυτό ωστόσο, θα πρέπει πρώτα...η Βουλή να νομοθετήσει τα προαπαιτούμενα που ζητούν οι δανειστές, ενώ, την ίδια ώρα, βήματα και αναλύσεις θα γίνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Συγκεκριμένα, στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, αναφέρεται:

  «Η Σύνοδος Κορυφής τονίζει την κρίσιμη ανάγκη να οικοδομηθεί εκ νέου (rebuild) η εμπιστοσύνη με τις Ελληνικές αρχές ως προ-απαιτούμενο για μια πιθανή μελλοντική συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα ESM. 

  Σε αυτό το πλαίσιο η ιδιοκτησία από τις Ελληνικές αρχές είναι κλειδί και την επιτυχημένη εφαρμογή θα ακολουθήσουν πολιτικές δεσμεύσεις.

  Ένα κράτος μέλος που ζητά οικονομική βοήθεια από τον ESM αναμένεται να απευθύνει, όπου είναι δυνατό, αντίστοιχο αίτημα και στο ΔΝΤ. 

  Αυτό αποτελεί προϋπόθεση ώστε το Eurogroup να συμφωνήσει σε ένα νέο πρόγραμμα του ESM. 

  Γι΄αυτό η Ελλάδα θα ζητήσει να συνεχιστεί η υποστήριξη του ΔΝΤ (παρακολούθηση και χρηματοδότηση) από το Μάρτιο του 2016.

  Δεδομένης της ανάγκης να επανακτιστεί η εμπιστοσύνη με την Ελλάδα, η Σύνοδος Κορυφής καλωσορίζει τη δέσμευση των Ελληνικών αρχών να νομοθετήσει χωρίς καθυστέρηση ένα πρώτο σετ μέτρων. 

  Αυτά τα μέτρα, που είναι prior agreement με τους θεσμούς περιλαμβάνουν:

  Μέχρι τις 15 Ιουλίου:

  – Ο εξορθολογισμός (streamlining) του ΦΠΑ και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης ώστε να αυξηθούν τα έσοδα.
  – Μέτρα για να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος ως μέρους ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μεταρρύθμισης.
  – Διαφύλαξη της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ.
  – Την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, Συνεργασία και Διακυβέρνηση της Νομισματικής Ένωσης με ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού

  Συμβουλίου πριν την οριστικοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης, περιλαμβανομένων ημιαυτόματων περικοπών σε περιπτώσεις αποκλίσεων από φιλόδοξους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος, αφού αναζητηθεί συμβουλή από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης των θεσμών.

  Μέχρι τις 22 Ιουλίου:

  – Την υιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αποτελεί σημαντική αναμόρφωση των διαδικασιών και το σύστημα Δικαιοσύνης και μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και να μειώσει τα κόστη.
  – Την υιοθέτηση της κοινοτικής οδηγίας BRRD με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Άμεσα και μόνον υπό την προϋπόθεση της νομοθέτησης των παραπάνω πρώτων τεσσάρων μέτρων, καθώς και της υιοθέτησης όλων των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, επιβεβαιωμένων από τους θεσμούς και το Eurogroup, μπορεί να παρθεί η απόφαση να δοθεί εντολή στους θεσμούς να διαπραγματευτούν το Μνημόνιο Κατανόησης. 

  Αυτή η απόφαση μπορεί να παρθεί αν έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση εθνικών διαδικασιών και αν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 13 της συνθήκης του ESM καλύπτονται στην φάση της αξιολόγησης που αναφέρεται στο Άρθρο 13.1.

  Για να σχηματοποιηθεί η βάση μιας επιτυχημένης ολοκλήρωσης του Μνημονίου Κατανόησης, οι Ελληνικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την έντονη επιδείνωση της οικονομικής και δημοσιονομικής θέσης της χώρας τον τελευταίο χρόνο. 

  Η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί επίσημα ότι θα ενισχύσει τις προτάσεις σε μια σειρά τομέων που έχουν σημειώσει οι θεσμοί, με ένα ικανοποιητικό και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για νομοθέτηση και υλοποίηση, όσον αφορά σε δομικές μεταρρυθμίσεις, ορόσημα και ποσοτικούς στόχους, για να υπάρξει σαφήνεια για την κατεύθυνση των πολιτικών μεσοπρόθεσμα.

  Η Ελλάδα θα πρέπει, σε συνεργασία με τους θεσμούς:

  – Να προχωρήσει σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και να εξειδικεύσει πολιτικές που θα καλύπτουν πλήρως τη δημοσιονομική επίπτωση από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου (σ.σ. ΣτΕ) για τη μεταρρύθμιση του 2012.
  – Να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή κοινά συμφωνημένα εναλλακτικά μέτρα έως τον Οκτώβριο του 2015.
  – Να υιοθετήσει πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων των συστάσεων στην εργαλειοθήκη (Toolkit I) του ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων τα ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές, τις περιόδους εκπτώσεων, την ιδιοκτησία των φαρμακείων, το γάλα και το ψωμί, την πώληση των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, καθώς και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων που είναι κρίσιμα από μακροοικονομικής άποψης, όπως οι ακτοπλοϊκές μεταφορές. Σε ό,τι αφορά το Toolkit II του ΟΟΣΑ, η μεταποίηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα προαπαιτούμενα.
  – Στις αγορές ενέργειας, θα πρέπει να προχωρήσει με την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν μπορέσουν να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα με αντίστοιχη επίπτωση στον ανταγωνισμό, όπως συμφωνήθηκε από τους θεσμούς.
  – Στις αγορές εργασίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια τολμηρή αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων και – λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και τις καλύτερες τακτικές – των ομαδικών απολύσεων, σε ευθυγράμμιση με το χρονοδιάγραμμα και την προσέγγιση που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης, οι πολιτικές στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές καλύτερες πρακτικές και δεν θα πρέπει να υπάρξει επιστροφή σε παλαιότερες πολιτικές που δεν είναι συμβατές με το στόχο της προώθησης διατηρήσιμης ανάπτυξης.
  – Να υιοθετήσει τα απαραίτητα βήματα για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων αποφασιστικών ενεργειών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μέτρων για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του ΤΧΣ και των τραπεζών, ιδιαίτερα εξαλείφοντας την όποια πιθανότητα πολιτικής παρέμβασης ιδιαίτερα στις διαδικασίες διορισμού.