Ο λόγος που δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα το Τάμα του Έθνους
 •  

  Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και όλοι οι αγνοί αγωνιστές του 1821 αισθανόμενοι την βοήθεια του Θεού στον αγώνα τους εναντίων των Τούρκων κατακτητών, έκαναν ένα Τάμα. 

  Μετά την απελευθέρωση...να χτίσουν στην οριστική πρωτεύουσα της Ελλάδος ναό, εις το όνομα του Σωτήρος Χριστού

  Έτσι στο Άργος την 31.07.1829 η Δ’ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων ψηφίζει:

  «…(Άρθρον) Α. 
  Όταν η τοπική περιφέρεια της Ελλάδος και η καθέδρα της Κυβερνήσεώς της κατασταθώσι οριστικώς και οι οικονομικοί πόροι του κράτους επιτρέψωσι, θέλει ανεγερθή κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως εις την καθέδραν αυτής Ναός επ’ ονόματι του Σωτήρος τιμώμενος…».


  Το ανωτέρω Διάταγμα το υπέγραψε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά μέχρι σήμερα παρά τις άοκνες προσπάθειες πολλών ανθρώπων δεν υλοποιήθηκε. 

  Ας μην απελπίζονται όσοι αγωνίζονται διά την πραγματοποίηση του Τάματος. 

  Υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που δεν της έχουν δώσει τη δέουσα σημασία: “….και η καθέδρα της Κυβερνήσεώς της κατασταθώσι οριστικώς…..”

  Ο νοών νοείτω για το που θα γίνει ο ναός!